Sjerpendag 2018

8 maart 2018

#Sjerpendag

Op 8 maart viert de wereld Internationale VrouwendagOp deze dag kaart Vrouw & Maatschappij – CD&V politica jaarlijks met haar Cravattendag de ondervertegenwoordiging van vrouwen in verschillende sectoren van de maatschappij aan. De cravatte is immers hét symbool bij uitstek van mannen en macht.

Dit jaar doopt Vrouw & Maatschappij de jaarlijkse Cravattendag om tot #Sjerpendag. Nog steeds zijn er te weinig vrouwen in lokale uitvoerende politieke posities. Met de lokale verkiezingen op komst hopen we dan ook meer vrouwen aan een sjerp te helpen! “Of het nu als schepen of burgemeester is, we hebben meer vrouwen nodig in de lokale politiek”, aldus voorzitster Liesbeth Maris. 

 

In België vieren we dit verkiezingsjaar 70 jaar vrouwenstemrecht. Toch vormt de participatie van vrouwen aan het politieke gebeuren nog steeds een pijnpunt. Ondanks de positieve trend van de laatste jaren stellen we immers vast dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de verschillende (uitvoerende) lokale politieke besluitvormingsorganen. Met de verkiezingen van het najaar in het achterhoofd, zetten wij in maart 2018 via onze #Sjerpendag hard in op meer vrouwen in de lokale politiek!

In ons land gemiddeld zetelen 37% vrouwen in de gemeenteraad, zijn er gemiddeld 34% vrouwelijke schepenen en gemiddeld slechts 15,9% vrouwelijke burgemeesters.  In de centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout) is maar 7,6% van de burgemeesters een vrouw.

Voor Vrouw & Maatschappij – CD&V politica is het duidelijk: goed bestuur is een genderevenwichtig bestuur, waarin zowel mannen als vrouwen aan de knoppen zitten. Meer pariteit in het lokaal beleid zorgt voor een rechtvaardiger en democratischer bestel en voor kwaliteitsvollere politieke besluitvorming. Bovendien zorgen meer vrouwelijke mandatarissen voor meer vrouwelijke belangstelling in de politiek.

Maatregelen

 

Met onze #Sjerpendag ijveren we voor meer vrouwen in uitvoerende posities. Om hier verandering in te brengen eisen we dat:

  • Pariteit op het vlak van gender in uitvoerende organen in de grondwet wordt opgenomen;
  • Er meer vrouwelijke burgemeesters aangesteld worden;
  • Een facultatief systeem van duo-raadsleden wordt ingesteld waarbij beloftevolle maar niet verkozen lokale politici kunnen door de fractie gecoöpteerd worden, waardoor zij taken van een gemeenteraadscommissie kunnen overnemen van het verkozen lid;
  • Een schepen van gelijke kansen (met portefeuille) wordt aangesteld.


Actievoeren?

Bekijk hier het de foto's van de lokale acties.

    Informatie

    • Klik hier  voor het persbericht van de lancering