Statement Schandaal Bart De Pauw

10 november 2017

Statement schandaal Bart De Pauw

Als vrouwenbeweging laten we ons niet uit over de schuld of onschuld van Bart De Pauw. Wij beschikken niet over genoeg informatie om hiertoe in staat te kunnen zijn en het is niet onze taak. Wel wensen we ons uit te spreken over hoe tekenend dit debat is voor hoe er in het publieke discours wordt omgegaan met getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag.

Het is niet omdat iets moeilijk te geloven is, dat het niet kan. De getuigenissen van meerdere vrouwen ondermijnen, omdat de dader “zo grappig is” of er “niet eens fysiek contact is geweest” getuigt van een groot onbegrip over de impact en de aard van seksuele intimidatie. Vooral in sterk hiërarchisch georganiseerde sectoren lopen vrouwen én mannen een groter risico op seksuele intimidatie en geweld. Een onafhankelijk meldpunt, dat kan onderzoeken en oordelen zonder te moeten navigeren tussen de belangen van zowel werkgever, dader en in mindere mate het slachtoffer, is aan de orde.

Wat we alvast kunnen leren over dit schandaal, los van de schuldvraag, is dat het maatschappelijke debat over het aangeven én respecteren van grenzen gevoerd dient te worden. Niet alleen in de media, maar ook op scholen en op de werkvloer. De meeste vormen van seksuele intimidatie en geweld zijn trouwens al strafbaar, maar worden nu genormaliseerd of onzichtbaar gemaakt. Een groter bewustzijn over deze strafbaarheid en een lagere straffeloosheid zouden bij slachtoffers, maar vooral bij daders wat meer belletjes doen rinkelen. 

Liesbeth Maris
Nationaal voorzitster Vrouw & Maatschappij