#StemVrouw-campagne 2019

StemVrouw-Campagne 2019

In het verkiezingsjaar 2019 kunnen we er niet omheen: vrouwenrechten en gendergelijkheid zijn brandend actuele kwesties. Volgens sommigen is het zelfs hip om feminist te zijn! Als grootste politieke vrouwenbeweging juichen wij dit natuurlijk toe.

Vanuit Vrouw & Maatschappij – CD&V politica werken wij namelijk al meer dan 40 jaar aan een meer gendergelijke samenleving. En daar zijn wij behoorlijk trots op. Toch zien we ook een tegenbeweging: vrouwenrechten staan onder druk en vrouwenbewegingen worden in vraag gesteld.Terwijl meer gelijkheid echt wel iedereen ten goede komt, zowel mannen als vrouwen.  

Met het campagnebeeld zetten we in op de kracht van vrouwen
We kozen er daarom voor om een beeld samen te stellen op basis van negen diverse vrouwen, die op een zelfzekere manier recht in de camera kijken. 


De slogan ‘Geef jouw macht aan haar kracht’ appelleert aan de macht van de kiezer om te bepalen wie er op 26 mei naar het parlement en de regering gaat. 

Met het campagnebeeld en slogan willen we je eraan herinneren dat een stem voor een vrouw ook een stem voor meer gendergelijkheid is.

Onze campagne-aftrap

 

Onze thema's:

Wij trekken naar de verkiezingen met drie grote thema’s: zorg en welzijn, werk en onderwijs. Wij zien binnen deze thema’s nog heel wat mogelijkheden om te komen tot meer gendergelijkheid in onze samenleving. Liggen deze thema’s jou ook nauw aan het hart? En wil je ook graag meer gelijkheid op alle bestuursniveaus? Geef dan op 26 mei jouw macht aan haar kracht! #StemVrouw

Combinatie Werk en Gezin

 

Van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ naar gendergelijke loopbaankansenVrouw & Maatschappij gaat verder dan ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Het is hoog tijd dat beide ouders én voor hun kinderen kunnen zorgen én gelijke kansen op de arbeidsmarkt hebben. Het zijn nog steeds vooral vrouwen die deeltijds werken, van zorgverloven gebruikmaken en hun carrièrekansen op een lager pitje zetten om de combinatie werk-gezin leefbaar te maken. Het is die vicieuze wisselwerking tussen lagere arbeidsparticipatie, lager loon en verminderde carrièrekansen die maakt dat vrouwen kwetsbaarder zijn voor armoede.

Onderwijs

Daag stereotypen uit, ook op school

Vrouw & Maatschappij zet in op gendersensitief onderwijs en moedigt het doorbreken van stereotypen op school aan. Meisjes presteren over het algemeen beter op school dan jongens. Maar hun relatief sterke onderwijsprestaties vertalen zich niet in een maatschappelijk sterkere positie van vrouwen. Integendeel. Vandaar de noodzaak om de genderstereotypen en traditionele rolpatronen op school niet door te geven maar te doorbreken. 

Zorg en Welzijn

Doorbreek de vicieuze cirkel. Zet in op herverdeling van zorgtaken

Vrouw & Maatschappij pleit voor het doorbreken van traditionele rolpatronen in zorgtaken. Vrouwen hebben weliswaar hun plaats op de arbeidsmarkt veroverd. Maar hun intrede op de arbeidsmarkt gaat onvoldoende samen met een herverdeling van de zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Het blijft een gegeven dat vrouwen nog steeds het gros van de huishoudelijke taken op zich nemen. Het is precies dat automatisme dat een ongelijke loopbaan in de hand werkt.