StemWijzer

 We kiezen voor: 
  • het Vlaams Parlement,
  • het Federaal parlement van volksvertegenwoordigers (de Kamer)
  • het Europees Parlement
  • Brusselaars stemmen tevens voor het Brussels Parlement


Waar kan ik stemmen?

Alle stemgerechtigden die in België verblijven moeten stemmen in het aangegeven stembureau in de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn. Iedere gemeente heeft minstens één stembureau.

Welke documenten moet ik meebrengen naar het stembureau?

U moet uw identiteitskaart en de oproepingsbrief van de gemeente (waarin een specifiek stembureau vermeld staat) meebrengen.


Hoe elektronisch stemmen?

Kan ik per e-mail stemmen?

Neen, in België is het niet mogelijk om per e-mail te stemmen. Vanuit het buitenland kan dit wel.

Kan ik stemmen bij volmacht?

Ja, dit is mogelijk in België. De formulieren kunt u bekomen bij de gemeentelijke autoriteiten

Als u zich op de verkiezingsdag niet naar de stembus kunt begeven, moet u uw stem uitbrengen bij volmacht: u machtigt daartoe iemand die uw stem in uw plaats uitbrengt. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan zal de politierechter bepalen welke boete u krijgt als u wordt vervolgd.

Meer info: https://www.vlaanderen.be/stemmen-met-een-volmacht

Hoe geldig stemmen?

  • een lijststem geven bovenaan een kandidatenlijst
  • één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven
  • een lijststem én één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven

Om geldig te stemmen moet je in elk geval binnen één partij op een lijst blijven.

Een blanco stem wordt niet meegeteld bij het verdelen van de zetels. Ook een ongeldige stem wordt niet meegeteld.
Wat is een lijststem?

Een lijststem is een stem voor de hele partij. Je kleurt het stembolletje in, bovenaan de lijst.  

Je kiest dan niet voor een kandidaat op de lijst.  Je zegt dus eigenlijk dat je voor deze partij kiest en dat je akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op de lijst.

Een lijststem is een geldige stem, maar je mag wel maar één lijst aanduiden. Je kunt ook geldig stemmen door een voorkeurstem uit te brengen.Waarom stemmen op opvolgers?

Enkel diegenen die op de lijst van de effectieven staan, kunnen rechtstreeks verkozen worden.

Als een verkozen parlementslid beslist om zijn mandaat niet op te nemen, minister wordt, naar een ander parlement verhuist of sterft, dan wordt die vervangen door iemand van de lijst van de opvolgers.

De opvolger wordt op dezelfde manier bepaald als voor de effectieven. Diegene die de meeste stemmen heeft bij de opvolgers, zal worden gevraagd om het effectieve lid op te volgen. Weigert die, dan gaat de vraag naar de volgende.


Wat is een lijstduwer?

De lijstduwer is de persoon die als laatste op de kandidatenlijst van zijn partij staat voor de verkiezingen. aak zet men hier een populaire politicus, die niet echt verkozen wil worden maar die hiermee wel aangeeft dat hij de lijst volop steunt en er figuurlijk ‘een duwtje’ aan wil geven.