Stop seksueel geweld in oorlogsconflicten!

19 juni 2017


Internationale Dag voor de Eliminatie van Seksueel Geweld in Conflicten

Vandaag is het de Internationale Dag voor de Eliminatie van Seksueel Geweld in Conflicten. Helaas is een dag als vandaag nog steeds nodig. Want vrouwen en meisjes worden in conflicten overal ter wereld het slachtoffer van seksueel geweld dat doelbewust wordt gebruikt als een wapen tijdens conflicten. Vandaag roepen we mee op om samen met de internationale gemeenschap een einde te maken aan seksueel geweld tijdens conflicten.

We vragen staatssecretaris Zuhal Demir met aandrang om werk te maken van het nieuw Nationaal Actieplan 2017-2019 ter omzetting van VN Resolutie 1325. Deze resolutie van de VN Veiligheidsraad en in het bijzonder de daarop aansluitende resolutie 1820, veroordelen immers het gebruik van seksueel geweld als een strategisch wapen en geven vrouwen een plaats aan de onderhandelingstafel bij vredesonderhandelingen en de besprekingen voor de wederopbouw.

 

België moet internationaal haar rol blijven spelen in de preventie van en het bescherming van vrouwen tegen seksueel geweld en de participatie van vrouwen in de besluitvorming.