Themadag rond ouderenmisbehandling

PERSBERICHT - 30 september 2016

Themadag kaart taboe rond ouderenmisbehandeling aan

De CD&V-senioren, Vrouw & Maatschappij – CD&V politica en les Aînés du cdH organiseren vandaag een themadag in het Vlaams Parlement over ouderenmis(be)handeling. Aan de vooravond van de Internationale Dag van de Ouderen vragen ze aandacht voor deze zeer delicate vorm van intrafamiliaal geweld.

Uit onderzoek blijkt dat 20% van de thuiswonende 60+’ers en zelfs 32% van de vrouwen ouder dan 60 het afgelopen jaar slachtoffer werd van (fysiek, psychologisch, financieel of materieel) geweld door een vertrouwenspersoon van wie ze afhankelijk zijn. In 75% van de gevallen was de pleger een naast familielid. Het risico op mishandeling wordt nog groter wanneer de oudere extra afhankelijk is: ouderen met een lichamelijke beperking, met een slechtere fysieke of mentale gezondheid worden tot bijna 10% vaker mishandeld. Daar getuigt het recente schandaal van, waarbij verplegers in een woonzorgcentrum gênante foto’s namen van dementerende bejaarden.

“Als christendemocraten pleiten wij voor een warme en betrokken samenleving waarin iedereen telt. Een betrokken samenleving is een inclusieve en leeftijdsvriendelijke samenleving, die de waarde van alle leeftijdsgroepen erkent” aldus An Hermans, voorzitster van de CD&V-senioren. 

“In deze samenleving horen discriminatie en geweld op ouderen niet thuis. De delicate problematiek van ouderenmishandeling moet ons dan ook allemaal ter harte gaan en ons aanzetten tot actie. Hierbij mag de genderdimensie niet ontbreken: 75% van alle slachtoffers van ouderenmishandeling is immers vrouw. Preventie en blijvende sensibilisering zijn essentieel” stelt Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica.

Met deze themadag zetten de CD&V-senioren, Vrouw & Maatschappij – CD&V politica en les Aînés du cdH een eerste stap in de goede richting. De bijdrage van Koen Geens en Céline Fremault aan de themadag wijzen op het engagement van de ministers om in te zetten op de strijd tegen ouderenmis(be)handeling.