Verbindend vrouwelijk leiderschap

PERSBERICHT - 9 september 2016

Hasselt gaat voor verbindend vrouwelijk leiderschap met Nadja Vananroye

CD&V levert bijna helft van alle vrouwelijke burgemeesters

Met de aanstelling van Nadja Vananroye als nieuwe burgemeester van Hasselt kiest de stad resoluut voor verbindend leiderschap. CD&V levert onder impuls van haar vrouwenbeweging, Vrouw & Maatschappij – CD&V politica het grootste aantal vrouwelijke burgemeesters in vergelijking met andere partijen. “Met 18 vrouwelijke burgemeesters heeft CD&V bijna de helft van alle vrouwelijke burgemeestersjerpen in Vlaanderen. Met de recente aanstelling van Nadja Vananroye komt nu terug een Vlaamse centrumstad in handen van een vrouwelijke christendemocraat,” stelt Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij.

“Slechts 13% van alle Vlaamse burgemeesters is vrouw. Samen met CD&V pleiten wij ervoor om meer in te zetten op duurzaam, vrouwelijk leiderschap” stelt Els Van Hoof “Dat CD&V Nadja Vananroye het vertrouwen heeft gegeven kunnen we alleen maar toejuichen. We wensen haar veel succes met haar nieuwe mandaat en hopen dat ze een rolmodel mag zijn voor toekomstige politica’s”. 

Meer info:
Els Van Hoof, voorzitster Vrouw & Maatschappij: 0474 52 68 18