Verkiezing voorzitter Jong CD&V

'Tsjeef zijn is niet moeilijk'

Twee maanden geleden werd jongerenvoorzitter Sammy Mahdi federaal parlementslid en verdween een flamboyant figuur met pluishond Pamuk uit de kantoren op de derde verdieping van de Wet89. Intussen maken twee mogelijke opvolgers zich klaar voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter. Niet evident in coronatijden waarbij fysiek rondreizen niet mogelijk is. Een gesprek met Lore Baeten en Kevin Maas over tsjeef-zijn, sociale media en de H&M.

 

Identikit
Lore Baeten, 24, student internationale politiek en gemeenteraadslid in Sint-Niklaas 
Kevin Maas, 27, huisarts, tijdens zijn studentenjaren nationaal voorzitter van CDS, de christendemocratische studenten.  

Hoe moeilijk is het vandaag om een jonge tsjeef te zijn? 
Lore: “Ik had eerst een klein hartje, maar in het nationaal jongerenbureau was er zo’n leuke vibe dat ik helemaal in het enthousiasme werd meegesleurd. CD&V vertrekt uit zo’n mooi mens- en maatschappijbeeld. Tsjeef zijn is voor mij niet moeilijk, ik zie niet in wat ik anders zou moeten zijn. Als jongere moet je wel knokken om te bewijzen dat je inhoudelijk even sterk bent als die andere mannen en vrouwen die er al zo lang zitten. Dan biedt een netwerk als dat van de CD&V-jongeren heel wat kansen.” 
Kevin: “Ik vind het niet moeilijk om ervoor uit te komen dat ik een CD&V-er ben. De meeste van mijn collega’s-artsen vinden het wel vreemd. Ze zijn rechtser georiënteerd en vragen mij wat ik in vredesnaam bij de CD&V doe, maar ik maak er een punt van om telkens voor mijn standpunten op te komen en het gesprek aan te gaan. Ik denk dat er een stille meerderheid is die wel voor het gedachtengoed van CD&V te vinden is. Dan is het goed dat iemand de standpunten luidop vertolkt.”  

Schrikt de ‘C’ in CD&V jongeren af, denken jullie? 
K: “Ik denk dat die effectief wel mensen afschrikt, maar dat is geen reden om ervan af te stappen. De C zet verbondenheid in de verf en is een duidelijk politiek kompas voor onze beweging. Ze maakt het onderscheid met de andere partijen. Wij zijn meer dan het midden tussen links en rechts.” 
L: “Ik vind het debat over de ‘C’ een non-debat. C en D zijn met elkaar verbonden. Het gaat om een ideologie die vertrekt vanuit duurzaamheid en betrokkenheid. Maar ik geef toe dat het een moeilijk verhaal is om te verkopen. Op debatten hoor ik wel eens: ‘Die C boeit mij niet’. Dan vraag ik wat hen wel boeit, de jeugdbeweging of zo, en leg ik uit dat de ideologie van de CD&V de basis daarvoor legt en een omkadering biedt voor de ontplooiing van iedereen. Het is dus belangrijk dat we onze standpunten goed vertalen naar de leefwereld van de jeugd.” 
K: “Dat klopt. Als ik spreek met jongeren blijkt altijd dat ze veel gemeen hebben met de CD&V maar ze weten het zelf niet. Het probleem is onze communicatie: die kan wat meer sexy.” 
L: “Als je met jongeren kunt praten over de zaken waar ze echt van wakker liggen, dan ben je fundamenteel over politiek aan het praten. Dat soort gesprekken is heel belangrijk, eerder dan de typische gesprekken die je in de media ziet terugkeren bijvoorbeeld over migratie.” 

Heeft de partij een communicatieprobleem naar jongeren toe? 
L: “Het is niet enkel een communicatieprobleem, maar ook een van herkenning. De CD&V heeft kopstukken die qua leeftijd en leefwereld veraf staan van jongeren. In Sint-Niklaas hebben we Conner Rousseau: die is heel toegankelijk: hij is jong en communiceert vlot. Jongeren hebben zoiets van: als hij dat kan, dan kan ik dat ook. Sammy inspireert ook, maar dan hoor je opmerkingen als: ‘Jammer dat die geen kansen krijgt’. We moeten onze eigen jonge talenten veel meer in the picture zetten zodat andere jongeren zich aan hen kunnen spiegelen. En dat hangt natuurlijk samen met een vlotte communicatie.” 
K: “Het is inderdaad zo dat weinig jongeren zich met onze kopstukken kunnen identificeren. Maar ik denk ook dat onze communicatie ons parten speelt, zeker de sociale media. De Facebook-posts van onze parlementairen zijn vaak een hele roman en ik wéét dat jongeren daar gewoon voorbij scrollen. Ik denk dat we wat meer edgy kunnen communiceren, met een leuke video, toffe foto’s en een snedige tekst. Dan zullen jongeren geprikkeld worden om te lezen wat er staat.” 
L: “Het is inherent aan CD&V. Zelfs wij jongeren laten er ons soms aan vangen en maken onze boodschap te ingewikkeld. Dan denk ik ‘het is weer typisch CD&V’. Maar we zijn dan ook een beleidspartij: we doen aan goed beleid en niet aan roepen en catchy quotes rondstrooien. Inhoud blijft het belangrijkste. Het is een van de grote oefeningen waar de partij voor staat: inhoudelijk én catchy zijn. Ik denk dat de jongeren daarbij kunnen helpen. Wij kennen die wereld van binnen en van buiten. Laat ons de communicatie op sociale media doen.” 

Vinden jullie dan dat er meer samenwerking zou mogen zijn tussen de partij en Jong CD&V? 
L: “Ik vind dat Jong CD&V een kritische vriend moet zijn. We hebben dezelfde ideologie maar we moeten onze eigen identiteit bewaren. Want wij zijn het die nieuwe leden aantrekken en die talenten voor de toekomst aan het voorbereiden zijn. Onze jongeren zijn ook niet allemaal mandatarissen of denken niet electoraal. Wij denken vanuit de Jong CD&V-ideologie en kunnen zo als kompas voor de partij fungeren, wanneer die te verkiezings- of beleidsgericht gaat werken.” 
K: “We moeten op elkaars expertise beroep doen. Qua sociale media is er inderdaad een grote win-winsituatie, daar kunnen wij een meerwaarde zijn. Anderzijds moet Jong CD&V wel het ‘schoppend geweten’ van de partij blijven. We hebben op sommige vlakken gewoon een andere mening, zoals op het vlak van duurzaamheid. Dat vinden wij nog belangrijker dan de moederpartij. En als we niet dezelfde mening hebben, moeten we die luid en duidelijk verkondigen. Zoveel mogelijk intern, en als het nodig is, extern.” 

Vrouw & Maatschappij is de politieke vrouwenbeweging binnen CD&V. Hoe staan jullie tegenover genderissues? 
K: “Ik heb altijd gedacht dat de gelijkheid tussen man en vrouw gerealiseerd was. Ik vond het dan ook vreemd dat iemand er mij op wees dat het de eerste keer was dat het nationaal bureau van Jong CD&V uit vijf mannen en vijf vrouwen bestond. Ik begrijp ook niet dat er nog zoiets bestaat als een loonkloof. Ik word daar echt boos van. Ik zie mijzelf als een feminist en wil voor genderissues dan ook op de barricaden gaan staan. Bij CD&V zijn alle mensen gelijkwaardig, waarom zou je meer waarde aan een man hechten?”   
L: “Ik wil drie zaken over genderissues zeggen. Het is niet omdat er vandaag al veel gerealiseerd is, dat er geen problemen meer zijn. Het is niet omdat het nu goed is, dat het zo zal blijven. En het is niet omdat het hier goed gaat, dat er elders geen problemen meer zijn. Er is natuurlijk al heel veel bereikt en er zijn effectief veel vrouwen die nu in topfuncties zitten en geen seksisme ervaren hebben, maar dat betekent niet dat er geen genderissues meer zijn. Als vrouw is je kans groter dat je in armoede belandt en dat je slachtoffer wordt van seksueel geweld bijvoorbeeld. Voor mij hoeft de discussie wel niet meer over quota en glazen plafond te gaan, daar liggen jonge vrouwen niet meer wakker van. Ze liggen wel wakker van het klimaat. Als voorzitter zal ik genderissues wel in the picture zetten, maar het is niet de bedoeling dat ik een tweede voorzitter van Vrouw & Maatschappij word. We hebben natuurlijk de capaciteit om veel jonge vrouwen aan te spreken en met die zaken bezig te zijn. We moeten ook durven. En durven kijken naar het buitenland: vrouwenbesnijdenis, misbruik… Er is nog heel veel werk.” 

Willen jullie ook thema’s als armoede en diversiteit aan bod laten komen? 
K: “De CD&V is een volkspartij en moet dus een afspiegeling van de bevolking zijn. Maar daar hapert het. Als ik naar ons nationaal bureau kijk, zie ik allemaal hoogopgeleide leden met een goede thuisachtergrond. Als we naar standpuntbepaling toegaan, zal het belangrijk zijn om de organisaties die in het betrokken veld actief zijn, te betrekken.” 
L: “Wij moeten als CD&V over armoede en diversiteit spreken. Wij kunnen toch niet de partij zijn die het oké vindt dat mensen op straat slapen? Wij hebben geen egoïstisch mensbeeld dat zegt dat het je eigen schuld is als je in de armoede belandt. Armoede is dus een thema waar we hard op moeten inzetten en dat we niet aan andere partijen mogen geven.” 

Botst ideologie niet met de economische realiteit? Want ook economische spelers hebben hun zeg in het beleid. 
L: “Dat hoeft geen conflict te zijn. Soms wijzen economische spelers zelfs de weg. Denk maar aan H&M die meisjes met hoofddoek laat werken in de filialen. De economie heeft daar de diversiteit een boost gegeven die het beleid zelf niet kon realiseren. Meisjes met migratieachtergrond voelen zich daar nu thuis en gaan er werken en shoppen. Wij zijn een partij die zegt dat mensen mogen werken met een hoofddoek. Maar de economie had dat dus al geregeld.” 
K: “CD&V is voorstander van een sociale markteconomie, waarbij de vrije economie verbonden wordt met een sociale factor. Er is overleg tussen werkgevers en werknemers, waarbij vanuit het gezond verstand afspraken worden gemaakt. Ik geloof heel sterk dat de economie in dienst moet staan van de samenleving.” 

Het ledenbestand van de partij veroudert. Jullie denken aan een talentendatabank om vers bloed aan te trekken. Hoe zien jullie dat concreet? 
L: “Er zit veel talent in onze partij: mensen die in het onderwijs, jeugdhulp… zitten. Maar we weten niet wie ze zijn. Een talentenbase moet in kaart brengen waarmee de leden bezig zijn. Dat gaat over studies, job, expertise… Als we een standpunt over bijvoorbeeld onderwijs schrijven, moeten we weten wie binnen ons ledenbestand we om expertise kunnen vragen. Dan kunnen we veel gerichter aan standpuntbepaling doen en mensen ook een platform geven als ze iets te zeggen hebben.” 
K: “Ik ben het daar absoluut mee eens. Concreet wil ik een enquête bij onze leden doen met daarin ruimte voor interesses, sterke punten… We zijn ook altijd op zoek naar mensen met concrete vaardigheden: fotografen, copywriters... Mochten zo’n mensen zich spontaan aanbieden, dan zou dat een enorme kracht zijn.” 
L: “Er zijn veel eilandjes binnen Jong CD&V. We moeten netwerken creëren en zo’n talentenbase zal ons een goed beeld geven van welk talent in onze beweging aanwezig is. Ook de parlementairen zijn vragende partij daarvoor.” 

“Als ik voorzitter word, dan…”: hoe zou je dat verder invullen? 
K: “Ik wil zo snel mogelijk een ideologisch congres organiseren, met een heel participatief traject dat daaraan vooraf gaat. Daarnaast wil ik de as van de provinciale, regionale en lokale afdelingen versterken: de voorzitters uitnodigen en voor vorming en ondersteuning zorgen. We moeten nationaal ons politiek verhaal brengen en tegelijk de leden aan ons binden door lokale werking. Ook voorzie ik een Europees en internationaal luik.” 
L: “Eerste prioriteit is de regiovoorzitters samenroepen en in debat te gaan over de rol van de regio’s. Idem voor de provinciale voorzitters. Verder wil ik een netwerk opzetten voor de parlementairen, die aangegeven hebben dat ze dat missen. We hebben al gezien dat jongeren erg enthousiast beginnen in de beweging maar dan gaandeweg slabakken omdat Brussel voor hen te ver is. We gaan nu kijken om het idee van een netwerk ook op een digitale manier te benaderen. Ten slotte wil ik ook ideeën overnemen van Kevin. Stel dat het idee van een ideologisch congres goed is ontvangen, dan wil ik daar zeker ook werk van maken.” 
K: “Ja, dat laatste heb ik ook al gedacht.” 

Dat klinkt heel gemoedelijk! 
K: “We hebben het er al veel over gehad samen: in feite zijn wij vrienden. We zitten samen in het nationaal bureau. Ik vind Lore ook een heel goed politica. We willen beide dezelfde koers varen, het verschil zal hem zitten in details en stijl. Ik vind eigenlijk dat de partij ons beide nodig heeft.” 
L: “Ik ben getraind in debatten, Kevin heeft zijn ideologisch congres. En zo kan ik nog een paar zaken opnoemen. Wie verliest, zal niet op zijn of haar gezicht gaan. Ik hoor vaak de opmerking dat er precies geen campagne gevoerd wordt, maar dat klopt niet. Het is een ààngename campagne, zonder politieke spelletjes.” 

Een voorbeeld! Wij wensen jullie veel succes! 

https://www.jongcdenv.be/nieuws/jongcdv-zoekt-commander-in-tsjeef/  
Kevin: https://www.facebook.com/Maas.Kevin, https://www.kevinmaas.be/  
Lore: https://www.facebook.com/profile.php?id=1264745819 , https://baetenlore.wordpress.com/