Verkrachting mag nooit ongestraft blijven, ook niet in Turkije

PERSBERICHT - 20 november 2016

Verkrachting mag nooit ongestraft blijven, ook niet in Turkije

Ernstige schending van de Conventie van Istanbul tegen geweld op vrouwen.


Vrijdag raakte bekend dat de AKP, de partij van president Erdogan, in Turkije een wetsvoorstel wil indienen dat de ogen sluit voor verkrachting van minderjarigen, zolang de dader maar met het slachtoffer huwt achteraf.

"Dit is een bijzonder slecht idee en een ongelofelijke stap achteruit voor vrouwen! Het is een middeleeuws voorstel. En jonge meisjes zullen hier het slachtoffer van zijn. Dit mag nooit door het Turkse parlement geraken," zeggen Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij en Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

Istanbul is nochtans sinds 2011 de bakermat van de meest toonaangevende Conventie van de Raad van Europa voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld: de Conventie van Istanbul. Turkije ondertekende dit afdwingbaar Verdrag in 2014 waarin staat dat elke verdraghoudende staat er toe gehouden is elke handeling van seksueel geweld strafbaar te stellen die gepleegd is zonder wederzijds goedvinden (art. 36).

Met het wetsvoorstel dat voorligt in het Turks parlement katapulteert Turkije de Conventie van Istanbul naar het stenen tijdperk en riskeert hiermee een ernstige schending van het internationaal recht,” zeggen Els Van Hoof en Bianca Debaets.

“Wij dringen er dan ook op aan dat België via hun vertegenwoordigers in de Raad van Europa Turkije op het matje roept inzake de uitvoering van de Conventie van Istanbul.” Verder roepen ze alle nationale en internationale vrouwenbewegingen op hiertegen te protesteren en zullen hiertoe de verschillende organisaties contacteren. Ze hopen dat wanneer er een gemeenschappelijke front komt vanuit verschillende feministische bewegingen - en andere organisaties die mensenrechten hoog in het vaandel dragen - het voorstel bij gebrek aan steun in het Turkse parlement zal afgevoerd worden.

Meer info:
Els Van Hoof, voorzitster Vrouw & Maatschappij: 0474 52 68 18
Bianca Debaets, woordvoerder Eric Laureys: 0489 93 33 25