Vrouwen in de regering

3 oktober 2019

CD&V-vrouwen in de regeringen


Vrouw & Maatschappij is zeer verheugd met de benoeming van Hilde Crevits tot vice minister-president van de Vlaamse regering. Haar taken zijn niet de minste. Ze krijgt Werk, Economie, Innovatie, Sociale Economie en Landbouw in haar portefeuille. Een portefeuille waar belangrijke zaken omtrent gender moeten verdedigd worden. We zullen vanuit Vrouw & Maatschappij onze minister hierin de komende jaren bijstaan.

We kijken tevens uit naar een goede samenwerking met ministers Wouter Beke (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ) en Benjamin Dalle (Brussel, media en jeugd). Ook binnen hun takenpakketten zijn er vele thema’s waar wij met Vrouw & Maatschappij een bijdrage kunnen leveren. Denk maar aan de ondersteuning voor slachtoffers van seksueel geweld en het bestrijden van digitaal grensoverschrijdend gedrag.  

We wensen ook Nathalie Muylle veel succes. Nathalie vervangt Wouter Beke als Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten in de regering in lopende zaken. Zij zetelt in de Kamer sinds 2004 en legde de voorbije jaren een zeer sterk parcours af.