Waarom we mannen nodig hebben in de strijd voor gelijke kansen

De Morgen 8 maart 2017

'Waarom we mannen nodig hebben in de strijd voor gelijke kansen'

'Mannen zijn onze objectieve bondgenoten in de strijd voor gelijke kansen', schrijft Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets.

De jonge vader en presentator Thomas Vanderveken oogstte heel wat lof met zijn pleidooi voor meer vaderschapsverlof en actieve betrokkenheid bij het ouderschap. Wie regelmatig naar de verhalen van jonge vaders luistert en de cijfers in het oog houdt ziet dat dit geen eenmalig geval is maar een sluipende en belangrijke structurele verandering. Uit onderzoek blijkt dat bij de mannen tussen 25 en 39 jaar, vaders gemiddeld 23 minuten per dag méér besteden aan zorg voor hun kinderen en opvoeding dan in 1999. Dat lijkt misschien weinig maar is puur vanuit tijdsbesteding een reuzensprong.

Daarom is het belangrijk om ook deze boodschap op Internationale Vrouwendag te benadrukken: we hebben mannen nodig in onze strijd voor gelijke kansen.

Een maand geleden was er een manifestatie van feministen van Reclaim The Night die tegen seksueel geweld en intimidatie op straat komen. Het is belangrijk dat vrouwen samen op straat komen, en zeker rond taboethema's zoals seksueel geweld. Maar deze manifestantes riepen expliciet op om cisgender-mannen te weren: een moeilijk woord voor klassiek heteroseksuele mannen.

Dat is een verschrikkelijke attitude. Mannen uitsluiten van een manifestatie is fout, dom en totaal contraproductief. Het tegendeel is net waar: we hebben geëngageerde mannen nodig en een permanente dialoog met hen om belangrijke verwezenlijkingen in gendergelijkheid mogelijk te maken. We hebben mannen nodig in de strijd voor gelijke rechten. Geen enkele vrouw die deze tekst leest had ooit kunnen gaan stemmen, als er niet een aantal mannen waren geweest die er van overtuigd waren dat vrouwen ook stemrecht verdienden. Niet 'mochten krijgen' maar verdienden. Het was ons recht, maar het kon nooit toegekend worden zonder overtuigde mannen. Dankzij constante manifestaties maar vooral de sterkte van onze argumentatie zijn we zover gekomen: hebben we stemrecht, is er gegarandeerde politieke vertegenwoordiging, en zitten we nu aan 40% vrouwelijke parlementairen en een genderparitaire Brusselse regering.

 

Magisch toverstokje

 

Het is niet door met een magisch toverstokje te zwaaien dat mannen plots meer in taken in opvoeding of huishouden gaan doen. Een man die het niet gewoon is de huishoudelijke taken op zich te nemen, zal dat niet spontaan beginnen te doen, als zijn vrouw staakt. Daarvoor moeten we mannen aanspreken en idealiter liefst zo vroeg mogelijk, in hun jeugd, om hen een gelijkere taakverdeling aanleren.

Hetzelfde geldt voor partnergeweld en intimidatie. Het is een minderheid van mannen die vrouwen slaat of uitscheldt, maar het is de meerderheid van andere mannen die ons met dat probleem kan helpen. Zij zijn onze objectieve bondgenoten. Door peer pressure. Door te tonen, in woord en daad, dat echte mannen vrouwen niet uitschelden of slaan. Door tussen te komen wanneer vrouwen slecht behandeld worden. Door ook in huishouden en opvoeding een belangrijke rol te spelen. Dat is het hele idee achter de succesvolle #heforshe campagne. Het is het idee achter de Mannenmars in Schaarbeek en het is het idee achter onze Brusselse campagne vorig jaar die mensen opriep om tussen te komen als ze straatintimidatie zien gebeuren.

Dat is niet alleen goed voor vrouwen. Ettelijke studies wijzen er bijvoorbeeld op dat vaderschapsverlof ook veel voordelen biedt voor vaders: een betere taakverdeling binnen het koppel, een betere relatie tussen vader en kind, minder echtscheidingen, en zelfs een iets langer leven voor de papa's.

De strijd voor gelijke kansen is met andere woorden geen situatie met winnaars en verliezers: mannen verliezen niet als vrouwen er iets bij winnen. Gendergelijkheid gaat ook over een maatschappelijk rendement: het is voor iedereen beter. Omdat er tussen gendergelijkheid en een aantal andere fenomenen een stevige correlatie bestaat. Landen met een hogere gendergelijkheid, hebben een hogere economische groei. Landen met een hogere gendergelijkheid zijn ook (in de regel) competitiever. Net zoals bedrijven met een meer diverse raad van bestuur. Het rendement van bedrijven met een goede gendergemengde raad van bestuur is 36% beter dan die van de voornamelijk mannelijke raden van bestuur. Het is echt geen toeval dat de nieuwe rolverdelingen tussen mannen en vrouwen al in zwang zijn in de meest welvarende en gelukkige landen van de wereld, zoals de Scandinavische.

In veel uitdagingen voor vrouwenrechten hebben we bondgenoten nodig. Hoe breder die alliantie, hoe duurzamer onze transformatie naar een betere en welvarender wereld. Kortom: we hebben mannen nodig om het ideaal van gelijke kansen waar te maken.