Het Nieuwe WIJ is een gendergelijk WIJ

25 november 2017

Het Nieuwe WIJ is een gendergelijk WIJ


Succesvol WIJ-congres


V&M is zeer tevreden dat ze een duidelijk genderluik heeft kunnen laten goedkeuren op het Nieuwe WIJ-congres van de partij. Dit is een bevestiging van het feit dat het Nieuwe WIJ een gendergelijk WIJ is!

We mogen terugblikken op een erg geslaagd congres. Op de regionale en provinciale congressen verdedigden de V&M-vrouwen maar liefst 104 amendementen! Hiervan werden er 84 aangenomen door de provincies. Hiermee werd een zeer sterke basis gelegd voor ons verdere traject naar een gendergelijk WIJ. Nadat het Nationaal Bureau nog 11 bijkomende amendementen indiende,werden er maar liefst 95 amendementen vanuit V&M voorgelegd aan de Algemene Vergadering van CD&V. Meer dan twee derde van de V&M-amendementen op de congrestekst werden er onmiddellijk aanvaard en opgenomen in de tekst. Uiteindelijk trok V&M met nog 21 amendementen naar het Nieuwe WIJ-congres in Lommel. Daar kende V&M een zeer goede driedaagse: 19 van de 21 amendementen werden er aanvaard. Lees hier ons persbericht over de amendementen die werden goedgekeurd op het congres in Lommel.

Voorts steunde het partijcongres unaniem de actualiteitsmotie van Vrouw & Maatschappij naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. Deze motie kaderde binnen de recente campagne van de CD&V-vrouwen tegen gendergerelateerd cybergeweld (www.respecteerons.be).

"We mogen terugblikken op een erg geslaagd congres. Dank aan iedereen die onze amendementen met vuur verdedigde en steunde. We kunnen  fier zijn dat we met onze duizenden militanten zeer invloedrijk blijven binnen de partij!" aldus voorzitsters Els Van Hoof.Vrouw & Maatschappij - CD&V politica in actie op het congres


Vrouw& Maatschappij was echter niet enkel sterk aanwezig tijdens de inhoudelijke werkgroepen en debatten over de congrestekst. Op het Nieuwe WIJ-congres liet V&M zich van haar beste kant zien met verschillende activiteiten.

Op vrijdag kreeg iedereen bij aankomst in Center Parcs een wit lintje.Vrijdag25 november was het immers de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. V&M zette haar witte lintjesactie nog meer in de verf met een ijssculptuur in de vorm van een wit lintje. Myriam Goetstouwers raadde hoeveel de sculptuur woog en won de cursus zelfverdediging met vijf vriendinnen!

Op zaterdagavond vielen enkele gelukkigen de eer te beurt om niemand minder dan Minister van Staat Miet Smet te ontmoeten. In een gezellige cottage werd bij een hapje en en een drankje een geanimeerd gesprek gevoerd over vrouwenrechten toen en nu. Alle deelneemsters vertrokken met bakken inspiratie en extra engagement!

Zondagochtend konden de durvers zich wagen aan de Triple Zip Wire samen met Els Van Hoof. We overbrugden niet enkel het meer, maar in één ludieke moeite ook de loonkloof.​ Veel jonge V&M'ers waagden zich aan de sprong.


De foto's van onze acties kan je hier bekijken.Lijst van de 19 aanvaarde amendementen van Vrouw & Maatschappij - CD&V politica

 1) De 'alleenstaandenreflex': De overheid moet haar beleid of nieuwe maatregelen evalueren en nagaan wat de impact ervan is op alleenstaanden en singles.

2) Rechtvaardigere fiscaliteit voor alleenstaanden en singles.

3) Bij de evaluatie van de belastingverminderingen moet er aandacht zijn voor de reeds zeer zwaar belaste alleenstaanden.

4-5) Ook ondersteuning voor gezinnen van alleenstaande ouders met kinderen.

6) Betere bescherming van wettelijk en feitelijk samenwonenden: Betere en intensievere informatieverstrekking en het uitbouwen van betere vermogensrechtelijke bescherming en solidariteit.

7) Versterken van de toegankelijkheid en de toereikendheid van DAVO: Meer betrekken van de lokale sociale diensten en de invoering van een gradueel inkomensplafond voor de toekenning van voorschotten op achterstallig onderhoudsgeld.

8) Afschaffing van belastingen die vrouwen extra hard treffen (bijvoorbeeld: de tampontaks).

9) Betere bescherming voor gezinsmigranten die het slachtoffer worden van intrafamiliaal geweld.

10) Opvoeren van de strijd tegen de internationale menshandel en mensensmokkel en de seksuele exploitatie van de slachtoffers.

11) Meer diversiteit op het vlak van gender, etniciteit en leeftijd in de politieke instellingen en executieve organen.

12) Geen opgelegde neutraliteit maar inclusieve onpartijdigheid bij de ambtenaren van lokale overheden: In de uitoefening van een functie kunnen levensbeschouwelijke of religieuze symbolen gedragen worden mits de persoon in kwestie op een onpartijdige en betrokken manier zijn of haar werk uitoefent.

13) Loopbaancheques voor 55+'ers om de 4 jaar in plaats van om de 6 jaar.

14) Uitbreiding van de fiscale gunstmaatregel voor bedrijven om ook kinderopvang naar opvang tijdens schoolvakanties voor kinderen van 3 tot 12 jaar en een onderhandelingsplicht met betrekking tot gezinsondersteunende diensten.

15) Omvattend en ondersteunend beleid voor vrouwelijke zelfstandigen: Verbetering sociaal statuut van de zelfstandige (met onder andere een uitbreiding van het aantal weken facultatieve moederschapsrust van 9 naar 12, bovenop de 3 weken verplichte rust) en invoering statuut gezinsondersteuner.

16) Facultatief geboorteverlof voor zelfstandige vaders en meeouders van 10 dagen.

17) Cafetaria- of meerkeuzeplan: Meer medezeggenschap en maatwerk voor werknemers over extralegale voordelen onder andere binnen de thema's familie, welzijn, vrije tijd, verzekeringen en mobiliteit.

18) Verplichting en uitbreiding van het geboorteverlof bij werknemers voor vaders en meeouders: Een geboorteverlof van in totaal 15 werkdagen, waarvan er 10 verplicht zijn.

19) Er moet een onderzoek worden uitgevoerd naar de economische, sociale en juridische haalbaarheid en de doeltreffendheid van een collectieve arbeidsduurvermindering.