wijvoorzijKerstactie


Brussel, 21 december 2015

CD&V-vrouwen doneren verzorgingsproducten aan vrouwelijke vluchtelingen: #wijvoorzij Kerstactie

Op dinsdag 22 december 2015 vindt het eerste actiemoment plaats van de #wijvoorzij Kerstactie voor vrouwelijke vluchtelingen, waarbij Vrouw & Maatschappij verzorgingsproducten zal leveren aan de bewoonsters van het Caritas International opvangcentrum in Scherpenheuvel. De solidariteitsactie roept de lokale en regionale afdelingen van de CD&V-vrouwen op om verzorgingsproducten in te zamelen en te doneren aan vrouwelijke vluchtelingen in de verschillende opvangcentra die verspreid zijn over Vlaanderen en Brussel.
Uit contact met diverse organisaties en opvangcentra bleek dat er een schrijnend tekort is aan verzorgingsproducten. Prioriteit binnen het huidige opvangbeleid is dan ook de bed-bad-broodregeling die voor elke vluchteling voorzien wordt. Vrouwelijke vluchtelingen krijgen in de opvangcentra een basis aan hygiënische producten: zeep, shampoo en maandverband. De beschikbaarheid van dit soort producten hangt bovendien af van de situatie van het opvangcentrum.
Het verblijf in een opvangcentrum is erg belastend voor vrouwen en dit zowel op fysiek als op psychologisch vlak. Zo bevinden ze zich vaak in een situatie die wordt gekenmerkt door angst en onzekerheid. Persoonlijke hygiëne en welzijn zijn belangrijke factoren in het algemeen welbevinden, en hier kan relatief gemakkelijk aan tegemoet gekomen worden. Wij willen als vrouwen voor vrouwen verzorgingsproducten inzamelen. Wij willen als vrouwen andere vrouwen steunen, versterken en zich weer vrouw laten voelen. Wij voor Zij.
De lokale en regionale afdelingen van Vrouw & Maatschappij vragen hun lokale vrijwilligers en handelaars om verzorgingsproducten te doneren. Deze producten worden in speciale #wijvoorzij tasjes verdeeld en geleverd aan het opvangcentrum in de buurt. Niet alleen het doneren van verzorgingsproducten is van belang. De interactie tussen lokale vrouwen en vrouwelijke vluchtelingen draagt eveneens bij tot een kennismaking, groter begrip en uiteindelijke integratie.
De #wijvoorzij Kerstactie vindt plaats in navolging van de jaarlijkse witte lintjesactie van Vrouw & Maatschappij, die dit jaar het geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen aankaartte. Deze vrouwen zijn immers erg kwetsbaar en worden in 70% van alle geweldsfeiten in lokale vluchtelingenkampen, op de vluchtroute en in het land dat hen opvangt het slachtoffer. Meer dan de helft van de vrouwelijke slachtoffers is jonger dan 30 jaar.
Praktisch:
Dinsdag 22 december 2015, 11:00 Caritas International Scherpenheuvel
Peeterskasteel Rozenstraat 17 - Scherpenheuvel 3270
Meer informatie? Els van Hoof Algemeen Voorzitster Vrouw & Maatschappij 0474 52 68 18