witte lintjesactie 2014

PERSBERICHT - 7 november 2014

Witte Lintjesactie 7 november 2014 aan 40 stations in Vlaanderen

Vrouw & Maatschappij vraagt maatregelen om gezinsdrama’s te voorkomen


Op vrijdag 7 november 2014 en de dagen daarop voert Vrouw & Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van CD&V, haar jaarlijkse Witte Lintjesactie tegen geweld op vrouwen. Op 41 actieplaatsen  in Vlaanderen zullen CD&V-mandatarissen en Vrouw & Maatschappij-vrijwilligers 21.000 Witte Lintjes uitdelen aan stations. De pendelaars ontvangen ook een flyer met beleidseisen om gezinsdrama’s te voorkomen. 

‘We focussen met onze actie op een moeilijk en gevoelig thema waar we steeds vaker over horen in het nieuws. In België bestaat er echter geen enkele structuur om het fenomeen in te dijken. Zelfs in de politiestatistieken ontbreekt een aparte categorie voor familiemoorden’, zegt Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij. ‘Er wordt te weinig ingezet op onderzoek naar de oorzaken, risicofactoren en efficiënte maatregelen om gezinsdrama’s te voorkomen’.

Uit buitenlands onderzoek blijkt  dat in tijden van financiële crisis het aantal gezinsmoorden dreigt toe te nemen. Bij  elke procent stijging in het werkloosheidscijfer stijgt het aantal zelfdodingen en familiedodingen met 0,8%. Ook de toename van psychische problemen in de maatschappij verhoogt het risico op gezinsmoorden. Bijna 60% van de daders van gezinsdrama’s leed dan ook aan een depressie. Een kwart daarvan waren vrouwelijke daders. Een snelle  regeling van de terugbetaling van psychotherapie dringt zich dus op. Huisartsen moeten aangemoedigd worden om hun patiënten de stap naar psychotherapie te laten zetten. 

Ook huiselijk geweld is een niet te onderschatten risicofactor. In ruim een kwart van gevallen is het een eerste signaal voor een gezinsdrama. Een totaalpakket van begeleiding voor zowel kinderen, dader en slachtoffer, als van het koppel en het gezin samen ontbreekt zeer vaak in de hulpverlening. De therapie kan opgelegd worden door justitie, maar moet ook gevolgd kunnen worden op vrijwillige basis. Om dat te kunnen waarmaken zijn meer plaatsen in de hulpverlening nodig. Die uitbreiding zal er ook voor zorgen dat de begeleiding vroeger kan starten.
Met deze actie wil Vrouw & Maatschappij een aantal beleidsvoorstellen op de agenda zetten om mensen beter te wapenen tegen de omstandigheden waarin deze gezinsdrama’s plaats vinden.  Wie een Wit Lintje draagt zegt daarmee:

Geen geweld te plegen
Geweld ook niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen
Geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken
Iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen
‘Laten we niet wachten op een volgend gezinsdrama en onmiddellijk maatregelen nemen. De tijd tikt voor sommige gezinnen, en die moeten we stoppen. Dat kan met de voorstellen van Vrouw & Maatschappij’, besluit Els Van Hoof.