wittelintjesactie 2017

16 november 2017

 

Stop geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer!

Witte lintjesactie tegen geweld op vrouwen 2017

Uit onderzoek blijkt dat één op drie werknemers nog steeds wordt geconfronteerd met geweld en ongewenst seksueel gedrag. Dit betreft vooral vrouwen. We willen dat vrouwen zich altijd en overal veilig kunnen voelen. Elke vrouw dient een gelijkwaardig lid te zijn van onze samenleving, en dus ook op de werkvloer.


Je kan op me rekenen

 
Elk jaar vindt op 25 november de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen plaats. Vrouw & Maatschappij - CD&V politica roept op om in aanloop tot die dag een wit lintje te dragen als teken van een persoonlijke engagement om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Dit jaar vragen we aandacht voor seksuele intimidatie en geweld op het werk.

Uit onderzoek blijkt dat één op drie werknemers wordt geconfronteerd met geweld en ongewenst seksueel gedrag, en dit vooral in sterk hiërarchisch georganiseerde sectoren. Vrouwen en alleenstaanden lopen twee keer meer kans om hieraan blootgesteld te worden. Vrouwelijke poetshulpen lopen een bijzonder hoog risico: 31,7% is al het slachtoffer geweest van seksueel geweld op het werk.

V&M lanceerde daarom een sociale mediacampagne met filmpjes van mannelijke CD&V-kopstukken die getuigenissen aflezen van vrouwen die te maken hadden met seksueel geweld. Hierna verbinden ze zich ertoe dit gedrag nooit te zullen tolereren, nergens en tegen niemand. “Je kan op me rekenen”, besluiten de kopstukken, waarmee een sterk signaal wordt gestuurd.


 

Maatregelen

 
V&M wil met deze campagne sensibiliseren en haar beleidsvoorstellen zichtbaarheid geven:
  • Een sensibiliseringscampagne over geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer;
  • Een volledig onafhankelijk meldpunt dat instaat voor de interne procedure. Zij zorgen voor de nodige bemiddeling en het idealiter bindende advies aan de werkgever;
  • Een specifieke opleiding voor de stagiaires en magistraten van de arbeidsauditoraten over inbreuken op welzijn op het werk, waarin ongewenst seksueel gedrag wordt behandeld;
  • Genderquota op de kieslijsten bij sociale verkiezingen, in het bijzonder voor de samenstelling van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
  • Het opnemen van seksueel geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk in het volgende Nationaal Actieplan voor gendergerelateerd geweld.
 

Actievoeren?

Wil je meehelpen in de strijd tegen seksuele intimidatie en geweld op het werk? Hieronder vind je verschillende opties!
  • Deel ons campagnebeeld via sociale media
  • Draag een wit lintje en post hiervan een foto, samen met #jekanopmerekenen, op sociale media
  • Deel onze campagnevideo’s via sociale media op Twitter en op Facebook
  • Organiseer een sensibiliseringsactie met een groep mensen aan een markt, station, bedrijvenpark,… Actiemateriaal kan besteld worden via vrouw@cdenv.be
  • Aansluiten kan bij één van de acties

Informatie

 
Klik hier voor het persbericht van de lancering
 
Klik hier voor het overzicht van de actieplaatsen
 
Klik hier voor het campagnebeeld
 
Klik hier voor de campagnefilmpjes

Klik hier voor het persverslag