wittelintjesactie 2019

8 november 2019

Ieder slachtoffer van seksueel geweld heeft het recht op goede zorg!

De witte lintjesactie 2019 staat in het teken van de zorgcentra na seksueel geweld. We willen de bestaande zorgcentra – opgericht eind 2017 – meer bekendheid geven maar leggen ook enkele concrete eisen op tafel naar de beleidsmakers toe. Een zorgcentrum na seksueel geweld is een multidisciplinair centrum gericht op het verlenen van hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. Het is een plek waar slachtoffers terecht kunnen voor zowel medische als psychologische zorg, waar een forensisch onderzoek gebeurt en waar slachtoffers ook klacht kunnen neerleggen bij een daarvoor speciaal opgeleide zedeninspecteur van de politie.  Vrouw & Maatschappij – CD&V politica pleit voor:

  • Meer structurele middelen voor de uitbreiding van zorgcentra. We willen voldoende middelen om de goede werking te garanderen en om ervoor te zorgen dat belangrijke elementen van het aanbod niet verloren gaan, zoals de twintig gratis sessies psychologische begeleiding.

  • De verdere uitrol van de zorgcentra in ons land. Op termijn willen we dat elke provincie beschikt over een zorgcentrum en dat iedereen een centrum kan bereiken binnen één uur reistijd.

  • Een gestandaardiseerde checklist voor de opvang van slachtoffers van seksueel geweld, om toe te passen in gebieden waar nog geen zorgcentrum na seksueel geweld aanwezig is. Op die manier is de hulp die wordt geboden en de manier waarop er met slachtoffers wordt omgegaan minder plaatsafhankelijk.

  • Meer bekendheid van de zorgcentra via informatiecampagnes. Daarbij moet er oog zijn voor kwetsbare groepen, zoals vrouwen zonder legale verblijfstatus of vrouwen met een beperking.

  • Mogelijkheid tot langere bewaring van de DNA-stalen die worden afgenomen in het zorgcentrum. Na consultatie en overleg met het slachtoffer moet het mogelijk zijn om de stalen langer dan één jaar te bewaren, zodat slachtoffers ook daarna nog aangifte kunnen doen.Informatie

Klik hier voor het persbericht van de lancering
Klik hier voor het overzicht van de actieplaatsen

Klik hier voor het fotoverslag

Klik hier voor het gesprek van minister Muylle aan het centraal station te Brussel over de witte lintjesactie.