Zij Blij-dag 2018

13 mei 2018

Zij Blij-Dag 2018
Maak van haar vrije tijd een lokale #prioriTIJD!
Vrouw & Maatschappij – CD&V politica vraag extra aandacht voor de vrijetijdsbesteding van vrouwen op lokaal niveau.

Brussel, 13 mei 2018, Vrouw & Maatschappij – CD&V politica (V&M) organiseert elk jaar op Moederdag haar Zij Blij-Dag waarbij ze specifiek aandacht vraagt voor een betere combinatie van arbeid, zorg en gezin. Dit jaar eist V&M aandacht voor de vrijetijdsbestedingsnoden van vrouwen en deelt V&M symbolisch tijd uit aan vrouwen. Deze staat immers sterk onder druk omdat vrouwen nog steeds het leeuwendeel van de huishoudelijke taken op zich nemen, vaak naast een carrière. V&M wil dat de lokale besturen gezinsondersteunend werken en een preventief gezondheidsbeleid voeren dat zich richt op vrouwen en hun (tijds)noden.

Maak van haar vrije tijd een lokale #prioriTIJD!

Traditionele rolpatronen veranderen maar traag waardoor vrouwen vandaag nog steeds 1.30 uur meer besteden aan het huishouden dan mannen, zo blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. “Vandaag voelt ongeveer 60% van de vrouwen zich overwerkt tegenover 47% van de mannen.”, aldus Liesbeth Maris, nationaal voorzitter van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica  “Vrouwen ervaren aanzienlijk meer tijdsdruk dan mannen en dat heeft natuurlijk een negatief effect op hun vrijetijdsbesteding en algemene levenskwaliteit.” V&M reikt daarom een aantal beleidsvoorstellen aan, die op lokaal niveau kunnen bijdragen aan een betere balans tussen arbeid, zorg, gezin en vrije tijd.

  • Vrije tijd

    Lokale besturen kunnen een extra subsidie geven aan sportverenigingen zodat zij hun sportaanbod afstemmen op de spitsuren van het gezin. Ze kunnen  ook bottom-up opvanginitiatieven ondersteunen door een financiële tegemoetkoming of door het opbouwen van gebruiksvriendelijk digitale netwerken tussen bijvoorbeeld buren en ouders.

  • Gezin

    Lokale besturen kunnen ‘Huizen van het Kind’ steunen als aanspreekpunt voor een gezinsondersteunend beleid en moeten blijvend inzetten op buitenschoolse opvang met voldoende sport- en spelfaciliteiten. Lokale besturen moeten beschikken over een schepen van Gelijke Kansen met een portefeuille, die aandacht heeft voor de vrijetijdsbesteding van alle vrouwen.

  • Gezondheid

Lokale besturen moeten investeren in betere fietsvoorzieningen en inzetten op buurtwinkels zodat vrouwen zich efficiënt kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten ze mantelzorgers voldoende ondersteunen. Dat kan via een mantelzorgpremie, maar ook via specifieke ontspanningsmomenten.

Om deze beleidsvoorstellen kracht bij te zetten, delen meer dan 20 lokale Vrouw & Maatschappij – CD&V politica afdelingen badparels uit en tonen ze vrouwen hoe ze snel even kunnen ontspannen via stoel-yoga en een massagespin.

Liesbeth Maris
Algemeen voorzitster Vrouw & Maatschappij