Zij Blij-Dag: Laat mantelzorgers niet verdwalen

 

Zij Blij-Dag: Laat mantelzorgers niet verdwalen

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica wil meer ondersteuning voor mantelzorgers

 

Brussel, 10 mei 2019 - Vrouw & Maatschappij – CD&V politica eist naar aanleiding van Moederdag (12 mei) en de Internationale Dag van het Gezin (15 mei) meer ondersteuning voor mantelzorgers. Met haar jaarlijkse Zij Blij-Dag wil V&M op 11 mei alle mantelzorgers een hart onder de riem steken en meer aandacht vragen voor hun bezorgdheden en noden.

“Mantelzorg is van onschatbare waarde”, aldus Liesbeth Maris, nationaal voorzitter van V&M. “Helaas voelen mantelzorgers zich vaak niet genoeg ondersteund en worden zij met verschillende uitdagingen geconfronteerd.” Zo ervaren veel mantelzorgers moeilijkheden wat betreft het combineren van hun job met het verlenen van zorg. Ook geven veel mantelzorgers aan dat ze gezondheidsklachten hebben en zich overbelast voelen. Daarnaast beschikken mantelzorgers vaak over te weinig informatie over bestaande diensten of worden ze afgeschrikt door de administratieve last hiervan. Bepaalde groepen zoals mantelzorgers met een laag opleidingsniveau, met een migratieachtergrond en oudere mantelzorgers zijn extra kwetsbaar voor deze uitdagingen.

 Daarom wilt V&M onder andere:

  • Een betere informatieoverdracht naar mantelzorgers toe, door een meer aanbodgericht zorgaanbod.
  • Verder investeren in ondersteuningsmaatregelen en die voldoende toegankelijk en zichtbaar maken.
  • Meer psychologische ondersteuning, vorming en aandacht voor vrijetijdsbesteding van mantelzorgers.
  • Inzetten op cultuursensitieve zorg via onder meer het uitwerken van een diversiteitsbeleid binnen de zorgsector.

Om deze vraag kracht bij te zetten voert Vrouw & Maatschappij op 11 mei over heel Vlaanderen actie via het Zij Blij-Dag Labyrinth spel. Met dit spel ervaren deelnemers zelf in wat voor doolhof mantelzorgers zich bevinden. Ook minister van Werk Kris Peeters vindt het belangrijk om zijn waardering voor mantelzorgers uit te spreken: “Zonder mantelzorgers zouden heel wat mensen niet de juiste zorg krijgen. We mogen ze dan ook niet in de koude laten staan.” Samen met Liesbeth Maris bezocht hij daarom de mantelzorgorganisatie Samana. Het filmpje hiervan wordt morgen verspreid.

Meer informatie:

Liesbeth MARIS

Nationaal voorzitter Vrouw & Maatschappij – CD&V politica

0474 49 10 88