Over ons

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica is de grootste politieke vrouwenbeweging van het land. We nemen standpunten in over de positie van de vrouw in de samenleving. We vertalen wat vrouwen willen en denken in een politieke visie en wegen op het beleid. We doen dat zowel binnen de structuren van CD&V als op het bredere politieke forum. Door het engagement van onze afdelingen kunnen we jaarlijks rekenen op honderden acties die beogen om gemeentes, regio’s en provincies vrouwvriendelijker te maken.


Kom meer te weten over de geschiedenis van onze beweging!

AUTONOOM EN ACTIEF IN HEEL VLAANDEREN & BRUSSEL

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica is actief in heel Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze structuur loopt parallel met die van CD&V met gemeentelijke (ongeveer een 150-tal), regionale (21) en provinciale afdelingen (5 plus de hoofdstedelijke afdeling Brussel), met daarboven een nationale structuur. V&M heeft een autonome werking, ook al maken we nu na hier jaren voor geijverd te hebben deel uit van de partijorganen op alle niveaus.