U gebruikt een heel oude browser. Indien u deze site met lay-out wil bekijken, moet u eerst uw browser updaten. Dat kan snel, zonder kwalijke gevolgen voor uw computer en bovendien volledig gratis. Alle recente versies van de huidige browsers zijn geschikt om deze site weer te geven. (Netscape, FireFox, Opera, ...)
vrouw& maatschappij startpagina

 

Vrouw & Maatschappij Nieuws


Kleur buiten de lijntjes "Politieke stage voor jonge vrouwen met Vlaamse en/of multiculturele roots"

stage
Van 6 tot 8 september 2016 organiseert V&M een nieuwe editie van haar politieke stage voor jonge vrouwen met Vlaamse en/of multiculturele roots. Wil je proeven van de politiek? Neem deel aan onze driedaagse vol workshops, activiteiten en netwerkmomenten. Info vrouw@cdenv.be Inschrijven via deze link


Maak het vaderschapsverlof verplicht!

CD&V-vrouwen sturen ludieke stressballen naar partijvoorzitters n.a.v. Vaderdag

Brussel, 10 juni 2016 – De voorzitters van de meerderheidspartijen ontvangen van de CD&V-vrouwen n.a.v. nakende Vaderdag een stressbal in de vorm van een spermatozoïde, met daarop de slogan “Papa, knijp ‘m niet!”. Met deze attentie wil Vrouw & Maatschappij – CD&V politica de verplichte opname van het vaderschapsverlof op de politieke agenda plaatsen.
Vrouw & Maatschappij – CD&V politica wil met deze attentie de partijvoorzitters sensibiliseren over de noodzaak van de verplichtstelling van het vaderschapsverlof. “Vanuit het beleid moet er een krachtig signaal gegeven worden dat we koppels alle kansen en ondersteuning willen bieden om zorgtaken gelijk te verdelen. Gendergelijkheid is fundamenteel en voor ons als beleidsmakers een plicht om te allen tijde en binnen alle domeinen van de samenleving te verdedigen en desnoods af te dwingen” stelt Els Van Hoof. Klik hier voor het volledig persbericht.Menstruatie is geen luxe! Menstrual Hygiene Day

28 mei is het Menstrual Hygiene Day, een dag die focust op de moeilijke hygiënische omstandigheden en de daarmee samenhangende discriminaties waarmee menstruerende vrouwen en meisjes wereldwijd te maken hebben. Taboes moeten anno 2016 dus nog steeds doorbroken worden. Ook in België wringt het schoentje; vrouwelijke hygiëneproducten worden vandaag belast aan 21% BTW, het tarief voor luxegoederen.
Wereldwijd werd al gepleit voor de afschaffing van deze hoge BTW-tarieven. In eigen land eist "Belgisch en Regelvrij" dat de BTW op tampons wordt verlaagd van 21 naar 6%.(De petitie)
“Vrouw & Maatschappij – CD&V politica schaart zich achter deze eis. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen willen we immers ook fiscaal vertaald zien. Menstruatie is geen luxe!”


Absolute keuzevrijheid is een illusie, mevrouw Rutten

Het wereldbeeld van de liberalen waarbij iedereen over absolute keuzevrijheid beschikt, stemt niet overeen met de realiteit. “Het voorstel van Gwendolyn Rutten zal geen mentaliteitswijziging over de verdeling van zorgtaken in een gezin teweegbrengen”, stelt Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica. 15,3% van alle vaders neemt nu al geen vaderschapsverlof op, voornamelijk omwille van de bedrijfscultuur, niet omdat ze hier niet voor willen kiezen mochten de omstandigheden gunstiger zijn. Deze druk vanuit werkgeverszijde wordt zeker niet weggenomen, maar integendeel, uitgebreid naar zowel vaders als moeders bij het delen en korter maken van het moederschapsverlof. Lees hier het volledige persbericht.

Startmomenten voor bevlogen vrouwen

In mei en juni organiseert V&M in elke provincie een startmoment, de gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met de V&M-voorzitsters en leden uit uw provincie. U leert er bij over de werking van uw geleding en kunt deelnemen aan leerrijke workshops. Kers op de taart: de voorstelling “Les Demoiselles de Rêve et leur soutien” door Pascale Platel. Meer info en inschrijvingen:

Oost-Vlaanderen  Dinsdagavond 31 mei, te Nazareth. Bekijk hier de foto's.
West-Vlaanderen Donderdagavond 2 juni, te Kortemark. Bekijk hier de foto's.
Limburg Woensdagavond 8 juni, te Hasselt. Bekijk hier de foto's.
Antwerpen Zondagvoormiddag 12 juni, te Antwerpen. Bekijk hier de foto's.
Vlaams-Brabant en Brussel Dinsdagavond 21 juni, te Wijgmaal. Bekijk hier de foto's

Vaders mogen zorgen voor hun kinderen maar niet ten koste van zwangerschapsverlof moeder

Gwendolyn Rutten stelt voor om het moederschapsverlof meer genderneutraal te maken, door het mogelijk te maken een aantal weken over te dragen op de andere partner. Wat Rutten eigenlijk zegt is dat een deel van het moederschapsverlof verdoken ouderschapsverlof zou zijn en dat vrouwen in se met minder rust zouden kunnen. Dit is voor Vrouw & Maatschappij – CD&V Politica een brug te ver. “Wij zijn het volledig eens met mevrouw Rutten dat vaders van bij het begin meer moeten worden betrokken bij de zorg voor kinderen,” zegt Algemeen Voorzitter Els Van Hoof, “maar moeders gewoon sneller terug de werkvloer opjagen is de totaal foute manier.” Volgens Vrouw & Maatschappij – CD&V Politica ligt de oplossing in een evenwichtigere opname van de zorgverloven. Lees hier het volledige persbericht.

Vaderschapsverlof verplichten is nodig, helaas.

De discussie over verplicht vaderschapsverlof doet Els Van Hoof denken aan die over de genderquota. Het bezwaar van de tegenstanders is vooral principieel, maar in de praktijk gaat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen erop vooruit. Waarop wachten we dan nog?
Vijftien procent van de vaders neemt het vaderschapsverlof niet op, zo blijkt (DS 27 april) . Bijna de helft daarvan neemt de tien dagen niet op onder druk van de werkgever of door de bedrijfscultuur. Wat ik zou willen weten, is hoe Caroline Deiteren (Unizo) of Bart Buysse (VBO) een mentaliteitswijziging denken teweeg te brengen waardoor het evident wordt dat beide partners voor de kinderen zorgen. Hoe denken zij vanuit de werkgeverszijde een klimaat te creëren waarbij vaders probleemloos hun vaderschapsverlof kunnen opnemen? Want dat is nu duidelijk niet overal het geval. Deiteren meent dat het plafond van de flexibiliteit voor werknemers bereikt is. Dat is naast de kwestie. Waar het om draait, is dat vaders onder druk worden gezet om hun recht op een van die bestaande verloven niet in te vullen. Lees hier het volledige persbericht.


CD&V-vrouwen vragen Belgische ondernemingen om werkbaar werk voor vrouwelijke 50+’ers

cupcapes“Onze vrouwen tellen vele jaartjes, toch zijn zij geen oude taartjes!”Vrouw & Maatschappij – CD&V politica overhandigt deze middag een eisenpakket aan het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), waarmee ze ijveren voor werkbaar werk voor vrouwelijke 50+’ers. Voorzitster Els Van Hoof overhandigt taartjes met de slogan “onze vrouwen tellen vele jaartjes, toch zijn zij geen oude taartjes!”. De CD&V-vrouwen houden een overlegronde met de verschillende sociale partners om de uitdagingen én kansen voor vrouwelijke 50+’ers en hun werkgevers aan te kaarten.  Lees hier het volledige persbericht.

Nuance geboden: Minimum kennisgevingstermijn voor deeltijds werkenden is stap in de goede richting

V&M deelt de bezorgdheid met verschillende vrouwenorganisaties over het wetsontwerp van Minister van Werk Kris Peeters om de kennisgevingstermijn bij variabele werkroosters aan te passen. Toch vinden we dat het wetsontwerp een veel genuanceerder debat verdient dan datgene dat er vandaag de dag gevoerd wordt. We verwelkomen dat de kennisgevingstermijn nooit onder één werkdag zou kunnen worden gebracht, zoals dat nu het geval is, en vooral dat dit geen automatische termijn zou zijn bij ontstentenis van een sociaal akkoord. Lees het volledige standpunt hier.

Cravattendag 2016 - De politie uw vriendin

Cravattendag


Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseerde V&M haar jaarlijkse Cravattendag, waarbij de ondervertegenwoordiging van vrouwen in bepaalde sectoren wordt aangekaart. De cravat is immers hét symbool bij uitstek van mannen aan de top. Dit jaar werd de balans m/v bij de politie aangekaart. Bekijk nu het persbericht en het fotoverslag.

CravattendagOp het fotomoment in het Federaal Parlement waren Vlaams Minister Joke Schauvliege, Brigitte Grouwels (Brussels Parlementslid), Nahima Lanjri, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Sonja Becq, Griet Smaers, Els Van Hoof (Federaal Volksvertegenwoordigers), Katrien Schryvers, An Christiaens, Karin Brouwers, Griet Coppé en Valerie Taeldeman (Vlaamse Volksvertegenwoordigers) aanwezig.Lancering nieuwe huisstijl.

logoMet trots werd het nieuwe logo van V&M voorgesteld op de nieuwjaarsreceptie. Als vrouwenbeweging zijn we voortdurend in beweging en dat moeten we blijven doen. Dit moet tot uiting komen in onze communicatie. Via een nieuwe huisstijl willen we deze frisse wind kenbaar maken. We zijn een gemeenschap, een groep van politiek geëngageerde individuen die samen ijveren voor een inclusieve samenleving waarin de gelijkheid tussen vrouwen en mannen gerealiseerd wordt. We zijn een open groep waarvan de leden verbonden zijn met elkaar en met de bredere samenleving. Openheid en ondersteuning zijn onze waarden. We bieden een politiek platform om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te kaarten. We oefenen politieke druk uit om gelijkheid in wetten vertaald te zien. Maar we kijken vooral reikhalzend uit naar de toekomst, met opengestrekte armen. Dit alles en veel meer zit verwerkt in ons nieuwe logo. Ons symbool beeldt een omhelzing uit die nog versterkt wordt door warme kleuren.

 

Activiteitenkalender


  • 9 juli: Roeselare op stiletto's
  • 6-8 september: jonge vrouwenstage
  • 17 september: V&M Leopoldsburg: fietsdag V&M – gekoppeld aan aperitiefbar van CD&V jongeren
  • 17 september: V&M Oost-Vlaanderen organiseert een ontbijtgesprek met dr. gynaecoloog Cammu te Sint-Niklaas
  • 22 september: lezing Erik de Soir & Lies Scaut

    Klik hier voor meer info en de volledige kalender

 
 

Nieuwsbrief

 
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten schrijf je dan in op de nieuwsbrief.