Campagnes

De werking van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica concentreert zich op drie speerpunten: 

 • Pariteit: een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen 
 • Gender mainstreaming: aandacht voor gelijke kansen in alle beleidsdomeinen
 • Empowerment: aandacht en versterking van vrouwen in kwetsbare posities

Rond deze thema’s worden jaarlijks acties ingericht die zowel op nationaal, provinciaal, regionaal als lokaal vlak uitgedragen worden door duizenden leden en sympathisanten: de witte lintjesactie tegen geweld op vrouwen, de Zij Blij-dag en de Cravattendag. Jaarlijks wordt ook een politieke stage georganiseerd voor jonge vrouwen met Vlaamse en/of multiculturele roots. Afhankelijke van de politieke actualiteit worden er ook bijkomende acties gehouden. In De Coronacrisis steunen we ook de campagne tegen geweld op vrouwen en zetten we de hulplijn 1712 in de kijker.
Meer informatie over onze visie kan hier geraadpleegd worden. 
 • Hulplijn 1712 (07-04-2020)

  1712 DE HULPLIJN VOOR SLACHTOFFERS, DADERS EN GETUIGEN VAN GEWELD

  lees meer ...
 • Meer vrouw op straat (01-03-2020)

  Reeds in 1996 voerden we vanuit Vrouw & Maatschappij actie voor meer vrouwelijke straatnamen!
  Nu willen we met volle kracht onze schouders zetten onder de actie voor #meervrouwopstraat van journaliste Sofie Lemaire.

  lees meer ...
 • Jonge vrouwenstage (05-09-2019)

  Een nieuwe editie van de stage komt eraan. Deelneemsters krijgen de kans om achter de schermen van ‘de politiek’ te kijken. Dit leidde al tot boeiende gesprekken met parlementsleden en ministers over de politieke wereld, vrouwenrechten en gelijke kansen. De stage biedt eveneens een kans op verkenning van parlementen, kabinetten, vrouwenorganisaties en het hoofdkwartier van CD&V.

  lees meer ...
 • Stem Vrouw - campagne 2019 (25-02-2019)

  lees meer ...
 • witte lintjesactie (09-11-2018)

  Elk jaar vindt op 25 november de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen plaats.
  Ook wij blijven niet aan de zijlijn staan en grijpen deze dag aan om vrouwen die in dergelijke maatschappelijke kwetsbare posities zitten te versterken, te empoweren.

  lees meer ...
 • Zij Blij-dag (14-05-2018)

  De evenwichtige combinatie zorg, arbeid en gezin is één van de zware uitdagingen waar vrouwen en mannen vandaag voor staan. Door het groeiend aantal tweeverdieners-gezinnen wordt de combinatie tussen beide levenssferen voor heel wat gezinnen problematisch. Nood aan alternatieve maatregelen om deze moeilijke combinatie te verlichten dringen zich op.

  Vlak voor Moederdag en de Internationale Dag van het Gezin plaatsen we de combinatie van gezin, arbeid en zorg centraal

  lees meer ...
 • Stem Vrouw - campagne 2018 (27-03-2018)

  Met onze verkiezingscampagne ‘Kies voor evenwicht #StemVrouw’ voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 brengt Vrouw & Maatschappij – CD&V politica een positief verhaal. We zetten de sterkte van vrouwelijke politica’s in de kijker en schuiven verschillende thema’s als speerpunt naar voren waarop vrouwen in het bestuur echt het verschil kunnen maken.

  lees meer ...
 • Cravattendag/Sjerpendag (08-03-2018)

  V&M maakt van Internationale Vrouwendag, 8 maart, Cravattendag. De cravat is hét symbool bij uitstek van mannen en macht.

  lees meer ...
 • Diva Label (18-04-2016)

  V&M ontwikkelde een Diva Label (Doelbewust Investeren in Vrouwelijke Arbeidskrachten) om ondernemingen en organisaties in de kijker te plaatsen die aandacht schenken aan #werkbaarwerk voor vrouwelijke 50+’ers. V&M wil hiermee gelijkaardige initiatieven stimuleren en een algemene mentaliteit bevorderen waarbij ten volle wordt ingezet op het potentieel van vrouwelijke 50+’ers.

  lees meer ...