Structuur

NATIONAAL SECRETARIAAT

Het nationaal secretariaat van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica staat in voor de dagdagelijkse werking van de beweging. Het secretariaat is gevestigd in de gebouwen van CD&V.

Lynn Callewaert  -  Nationaal voorzitter                                                   
lynn.callewaert@kamer.cdenv.be   02/238 38 55           

Charlotte Steel -Nationaal coördinator
csteel@cdenv.be - 02/238 38 50         

Michelle Van den Broeck - Beleidsmedewerker
mvandenbroeck@cdenv.be - 02/238 38 50

Madeleine Ngalula  -  Administratieve kracht
mngalula@cdenv.be  -  02/238 38 55NATIONAAL BUREAU

Het nationaal bureau van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica komt tien keer per jaar samen om beslissingen te nemen over acties, projecten en standpunten. Het nationaal bureau bestaat uit: de voorzitter, de coördinator (huidige en vorige), rechtstreeks verkozen leden en gecoöpteerden, vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties, vrouwelijke parlementsleden en ministers, Europees commissaris, gedeputeerden van de provincie, provinciale en regionale voorzitters.

Vrouwelijke parlementsleden en ministers

Meer info 


Gedeputeerden naar de provincie
  • Inge Moors
  • Kathleen Helsen
  • Leentje Grillaert

Voorzitsters provinciale en regionale V&M-afdelingen 

Meer info