GDPR

Vanaf 25 mei 2019 gaat de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) van kracht. Jouw persoonsgegevens worden dankzij deze wetgeving beter beschermd.

De privacy van onze leden en sympathisanten is erg belangrijk voor ons, en we hechten dan ook veel belang aan een correcte verwerking en gebruik daarvan. Wij willen dat je begrijpt op welke manier wij je gegevens verwerken en welke mogelijkheden je hebt om je eigen gegevens te beheren en te controleren. We hebben daarom een nieuwe privacyverklaring opgesteld. Lees verder voor de volledige verklaring.

Heb je vragen over onze privacyverklaring? Twijfel dan niet en neem contact op via privacy@cdenv.be of 02/238 38 42.

De belangrijkste principes:

  • Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en e-mailadres van leden verwerken we om te communiceren met jou als lid van onze organisatie. We bewaren deze gegevens in een beveiligd digitaal systeem.
  • Wij verwerken je gegevens via het ledenportaal van CD&V. Surf naar het ledenportaal om je gegevens aan te vullen en voorkeuren door te geven.
  • Ook van personen die geen lid zijn verwerken we gegevens die je ons vrijwillig verstrekt voor de doelen waarvoor ze gegeven zijn vb. op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen CD&V, uitnodigingen voor evenementen …

Rechten

  • Je hebt recht op inzage en correctie
  • Je hebt het recht om vergeten te worden
  • Je hebt het recht om je te verzetten tegen (een deel) van de verwerking van je gegevens

Heb je een klacht?

Twijfel dan niet en neem contact op met ons via privacy@cdenv.be of 02/238 38 42. 

Hieronder kan je de volledige privacyverklaring nalezen.

Privacyverklaring V&M