Kandidaat-voorzitters 2021

 

Lees hier meer over de drie kandidaat-voorzitters 
Trees Van Eykeren, Lynn Callewaert en Charis Kamoen:

 

 

"Vrouw & Maatschappij? Een vrouwenorganisatie met pit, een moderne beweging die inzet op talent en energie uitstraalt!"

Vrouw & Maatschappij uitbouwen tot een moderne beweging die daadkracht en engagement uitstraalt. Een beweging die vrouwen met een visie op politiek en samenleving verbindt én versterkt. Maar vooral een beweging met impact op die politiek en samenleving. Daar wil ik vol voor gaan. De zaken praktisch en met energie aanpakken, dat is mijn stijl. Telkens met menselijkheid en gezond verstand.

Als sociaal werker ga ik probleemoplossend te werk. En als juriste gespecialiseerd in sociaal recht vind ik rechtvaardigheid en sociale versterking vanzelfsprekend. 20 jaar in het veld als lokaal mandataris en 15 jaar als kabinetsmedewerker bij CD&V-ministers leerden mij de kneepjes van de politiek. Ik leerde veel, stond hen bij met raad en daad, maar verzamelde vooral veel ideeën waarmee we met Vrouw & Maatschappij aan de slag kunnen gaan. Laten we samen werk maken van een vrouwenorganisatie met pit, een moderne beweging die inzet op talent en energie uitstraalt. Daarvoor kan u alvast op mij rekenen!

Bekijk hier de Facebookpagina van Trees. 

 

"Met 'haar verhaal' en 'jouw verhaal' schrijven we 'ons verhaal' en wordt CD&V opnieuw de toonaangevende partij die vrouwen versterkt op alle levensdomeinen"

Het verhaal van V&M moet vertrekken vanuit de verhalen van alle vrouwen in onze samenleving. Een open dialoog met onze vrouwelijke partijleden en andere (vrouwen)bewegingen moet leiden tot goed doordachte en herkenbare standpunten. Via dit ruimer netwerk motiveren we nieuwe vrouwen om mee te schrijven aan ons verhaal. Door er voor te zorgen dat onze leden inhoudelijk, politiek-strategisch en communicatief stevig in hun schoenen staan en we sterk vertegenwoordigd zijn in alle partijorganen zetten we onze standpunten op de agenda. Een vernieuwde communicatiestrategie die ons verhaal zichtbaar maakt, ook online, moet leiden tot nieuwe lidmaatschappen en engagementen voor V&M en voor CD&V en meer stemmen bij verkiezingen.

Ik ben schepen van welzijn, zorg en lokaal mondiaal beleid in Harelbeke, medewerker sociale zaken in de CD&V-Kamerfractie en provinciaal voorzitter van V&M West-Vlaanderen. Mijn troeven: vlotte pen, bedreven spreker, goede dossierkennis, openheid voor ieders bezorgdheid, aandacht voor relaties tussen mensen, volhardend in de zoektocht naar een compromis.

Bekijk hier de Facebook, Instagram en Twitter van Lynn. 

 

"Bekijk het eens anders"

Inclusief feminisme: geen hij tegen zij, maar verbinding die evenwichten herstelt. Met een sterk rechtvaardigheidsgevoel is het evident om mensen respectvol en gelijkwaardig te behandelen, om mensen kansen te geven zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen onafhankelijk van gender, seksuele voorkeur, handicap, huidskleur… Mensen moeten zich veilig voelen: overdag en ‘s nachts, thuis en op straat. Vrouwen zijn nog zoveel meer: een soms stille, maar altijd drijvende economische kracht. Geef vrouwen kansen en ze zijn tot ongelofelijke dingen in staat.

Geboren in Antwerpen, gestudeerd in Gent, gewoond in het Waasland en nu actief als apotheker in de Kempen, als lerares in een technische school te Merksem en tevens gepassioneerd wijnmaker van Belgische kwaliteitswijn te Hoogstraten. Als regiovoorzitter Kempen en provinciaal voorzitter V&M Antwerpen bouw ik aan de toekomst, als jullie nationaal voorzitter V&M wil ik verbinden.

Bekijk hier en hier de Facebookpagina's van Charis.