Verkozen nationaal voorzitter

Verkozen CD&V-voorzitter: 
Joachim Coens (53) uit Damme 

1. Volgens Vrouw & Maatschappij verdient vrouwelijk politiek talent meer kansen binnen de partij. Hoe gaat u dit aanpakken met betrekking tot de partijstructuur en de mandatarissen?

Joachim
Er is mijns inziens meer aandacht voor genderevenwicht nodig. En niet door dit geforceerd te bekijken, maar door het in te bouwen als een logisch iets. Bovendien realiseer je genderevenwicht vooral door een andere stijl van politiek. In mijn visie moet politiek voor mannen en vrouwen op een andere manier bedreven worden. Zodat mannen én vrouwen dit kunnen combineren met hun privéleven. Denk maar aan de momenten van vergaderen, de duurtijd van vergaderingen en de stijl van werken. 

2. De geledingen zijn een belangrijke kracht binnen CD&V. Hoe gaat u het partnerschap met Vrouw & Maatschappij tegemoet? We denken concreet aan de financiering, het verzekeren van onze autonomie, de vertegenwoordiging van Vrouw & Maatschappij in de partijstructuren, en de inhoudelijke afstemming met Vrouw & Maatschappij.

Joachim
Kijk, Vrouw & Maatschappij is een belangrijk onderdeel van onze partij. Een geleding die al tientallen jaren ook voor de instroom van politiek talent zorgt en onze partij verrijkt met nieuwe en verfrissende ideeën. Dus ja, met mij als voorzitter  wordt V&M actief betrokken in alle bestuursorganen. Ik ben ervan overtuigd dat de periode van levenslang engagement op hetzelfde niveau verleden tijd is. Wat ook niet erg is. Je hebt nu eenmaal periodes in je leven waarin je meer of minder tijd hebt voor een bepaald engagement. Engagement is ook niet altijd politiek engagement. Ik waardeer enorm de inzet die mensen op lokaal niveau tonen, bijvoorbeeld in hun buurt of wijk of in een vereniging. Net dat engagement werkt enorm verbindend en moeten we als partij meer waarderen en stimuleren.  

3. Ursula von der Leyen heeft zich geëngageerd voor de samenstelling van een evenwichtige Europese commissie, bestaande uit evenveel mannelijke als vrouwelijke commissarissen. In welke maatschappelijke domeinen zou u meer pariteit wensen en daar maatregelen voor nemen?

Joachim
Om te beginnen, wil ik een team rond mij als voorzitter. Een team dat als een volwaardig directiecomité werkt en waarin ik net als Ursula von der Leyen evenveel mannen als vrouwen wil. Vergeet ook niet dat in bepaalde domeinen vrouwen beter zijn dan mannen, en omgekeerd. Wie dat niet inziet, negeert de specifieke kennis en sterktes van mannen én vrouwen.

4. Staat volgens u CD&V nog gekend als gezinspartij? Volgens Vrouw & Maatschappij verdienen alle gezinnen ondersteuning. Hoe gaat u hier een eigentijdse invulling aan geven?

Joachim
Voor mij is én blijft onze partij dé gezinspartij bij uitstek. In een beleid dat gericht is op gezinnen, moeten we echter absoluut meer aandacht hebben voor kinderarmoede en voor de specifieke uitdagingen waar éénoudergezinnen voor staan. Als CD&V kunnen we onmogelijk aanvaarden dat in ons land zoveel kinderen opgroeien onder de armoededrempel. Dat aantal moet naar beneden. Tegelijkertijd moeten we op alle beleidsdomeinen accenten aanbrengen die specifiek gericht zijn op gezinnen. Een thuis creëren voor mensen blijft de kern van onze politieke opdracht.