Kandidaten nationale partijraad

Gelijke vertegenwoordiging in een gendergelijke samenleving, dat is nog steeds waar we bij V&M voor staan.
En met deze topvrouwen kan dat ook voor onze moederpartij geen probleem zijn, toch? 
Daarom vragen we jouw steun voor onze vrouwelijke kandidaten tijdens de verkiezingen van een nieuwe nationale partijraad.

De digitale verkiezingen voor de 60 nationale partijraadsleden (30 mandatarissen en 30 niet-mandatarissen) vinden plaats vanaf het ogenblik dat je als CD&V-lid je stemcode ontvangen hebt en tot uiterlijk 11 december 2021 - 12 uur. 

Mandatarissen

 Griet Smaers, Geel

 Met een heel groot hart voor de Christendemocratie wil ik mee verder blijven bouwen aan haar nationale koers. Als schepen van welzijn en sociaal beleid in Geel zit ik dagelijks tussen de mensen en wil ik hun visie en bekommernissen mee vertalen.  Onze partij zal duurzaamheid, gezondheid, de “nabijheid” bij de mensen hoog op de agenda moeten zetten. Mijn ondernemende en vastberaden blik, ambitie met goesting, ervaring als jonge mama, kan daar een sterke bijdrage toe leveren.

Sandra Suykerbuyck, Antwerpen

.

Sumati Adriaensen, Kasterlee

Voor een daadkrachtige partij, die maatschappelijke uitdagingen aanpakt en toekomstperspectief biedt voor toekomstige generaties. Hiervoor zet ik alvast mijn powerknop aan en stel ik mij met veel engagement kandidaat voor de nationale partijraad! Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

Sarah De Keyser, Sint-Katelijne-Waver

Tot voor kort was ik al lid van de algemene vergadering van onze partij, en dit engagement wil ik met veel enthousiasme verder opnemen. Als jonge schepen vind ik de link tussen het lokale niveau en de andere beleidsniveaus van fundamenteel belang. Degelijk bestuur, duidelijke visie en heldere communicatie (ook via sociale media), dat is teamwork.

Tanja Imbornone, Maasmechelen

.

Liesbeth Maris, Houthalen-Helchteren

Met veel enthousiasme en energie zou ik graag mijn ervaring op nationaal, provinciaal en lokaal politiek niveau inbrengen in de partijraad van onze partij. Ik kijk ernaar uit om samen met de andere leden na te denken over de toekomst van onze partij en over te gaan tot kleine en grote acties. CD&V verdient een prominente plaats in het politieke landschap, samen maken wij onze partij klaar voor de toekomst. 

Anniek Nagels, Genk

Gaan voor een CD&V waar je je thuis voelt, dat is de bedoeling. Aan enthousiasme alleszins geen gebrek.

Petronella Zelissen, Maaseik

Sinds 2019 ben ik trotse voorzitster van Vrouw & Maatschappij Limburg.  Vanuit mijn engagement bij Vrouw en Maatschappij maar ook door mijn betrokkenheid bij CD&V zowel lokaal als provinciaal heb ik mij kandidaat gesteld voor de nationale partijraad. Graag ontvang ik uw stem om mee het verschil te kunnen maken. 

Isabelle Heyndrickx, Gent

Onze nationale partijraad moet een weerspiegeling zijn van de samenleving en ik wil graag de stadsbewoners een stem geven. Vanuit een Gents perspectief, werk ik graag mee aan een christendemocratisch project voor gans Vlaanderen.

Nathalie Lambrecht, Nevele

"Tijd om verontwaardiging om te zetten in actie. "

Kirsten Hoefs, Grimbergen

39 jaar, zelfstandige, architect, 15 jaar gemeenteraadslid in Grimbergen, waarvan 10 jaar in de meerderheid, 2 jaar als schepen en 3 jaar vanuit oppositie. Mama van 2 geweldige kids van 8 en 6 jaar. Verloofde van de meest fantastische man op aarde. Hobbykok. Alles met evenveel ambitie en enthousiasme, altijd, overal. Oplossingsgericht, creatief, without a box. Net wat ons nationaal bureau nodig heeft.

Helena Kinnaert, Tienen

Sinds 2012 ben ik actief bij CD&V waardoor ik weet wat er leeft binnen de partij en waar onze sterke en iets zwakkere punten liggen. Ik ben enorm enthousiast om me in te zetten om de partij proberen sterker te maken zonder onze identiteit te verliezen. Ik hoop dan ook op jullie steun om hier de kans voor te krijgen!

Rita Triest, Liedekerke

Gezien ik sinds eind de jaren 70 actief was bij de CVP-Jongeren zowel nationaal als arrondissementeel alsook als lid van het nationaal partijbestuur in de jaren 80, wil ik als lokaal mandataris weer meer voeling hebben met wat er leeft in de partij nationaal. 

Ann Van Dievoet, Meise

Graag wil ik mee verder mijn schouders zetten onder het vernieuwingstraject van onze partij. Het is tijd om niet alleen intern dialoogmomenten op te zetten en stevig met elkaar in debat te gaan over de belangrijke thema's die de mensen bezig houden maar ook om onze partij en haar verhaal meer naar buiten te dragen. De nationale partijraad speelt hierbij een belangrijke rol om de algemene partijlijnen uit te zetten. Ik reken op uw stem. GIRL Power ON!

Eunice Yahuma, Halle

Ik ben Eunice Yahuma, 23-jarige studente Politieke Wetenschappen en gemeenteraadslid in Halle met een kleurrijke en frisse kijk op het leven. Net zoals mijn beide grootvaders ben ik gebeten door de politiek en kan ik al meer dan 6 jaar van deze passie mijn hobby en werk maken. Als jongerenvoorzitter in Halle, gemeenteraadslid én fractieleider van de centrumfractie in het Vlaams Jeugd Parlement heb ik reeds de kans gehad om de Christendemocratie te vertegenwoordigen en daarom stel ik mij nu ook kandidaat voor onze partijraad om zo het werk te kunnen verderzetten en verder te kunnen schrijven aan ons mooi verhaal...

Liesbeth Claesen, Keerbergen

Ik ben al jarenlang actief op lokaal niveau waar ik dicht bij de mensen sta en hun noden ervaar. Zij verdienen het om ook gehoord te worden. Kan ik daarom rekenen op je stem?

Kristina Eyskens, Tervuren

Als schepen in Tervuren wil ik graag vanuit de nationale partijraad meewerken aan het christendemocratisch programma van de toekomst om dit met veel enthousiasme en overtuiging lokaal uit te dragen. 

Ellen Goes, Zedelgem

Als jonge mandataris, maar ook als mens sta ik graag tussen de mensen. Weten wat er leeft en hierop inspelen is belangrijk. Zo kijk je vooruit en bepaal je de koers die je wil varen. Deze visie wil ik ook meenemen naar de partijraad. 

Lies Laridon, Diksmuide

Vanuit het lokale niveau staat nabijheid centraal en wil ik mijn ervaring en kennis als burgemeester en provincieraadslid ten dienste stellen van de partij. Zo kunnen we de partij op nationaal niveau en lokaal niveau aanvullen en versterken. Het gaat erom op alle vlakken vooruitgang te boeken en oplossingen te geven voor de problemen waar de mensen écht mee bezig zijn.

Jasminka Poppe, Tielt

Als jong gemeenteraadslid wil ik de stem van andere lokale mandatarissen vertolken in de nationale partijraad. Als lokale mandataris is het van belang om voldoende voeling met de nationale partij te hebben, niet enkel top-down informatiedoorstroming, maar ook signalen vanuit de basis naar de top laten doorstromen is belangrijk. Daar wil ik als kandidaat voor de nationale partijraad mee voor zorgen en de stem van de lokale mandataris vertolken!

Margot Desmet, Waregem

De afgelopen jaren heb ik me sterk geëngageerd op het lokale niveau, alsook in verschillende structuren binnen de jongeren, zowel op lokaal, provinciaal als nationaal niveau. Ik meen dat ik mijn opgebouwde ervaring en engagement op deze niveaus ook nuttig kan inzetten op het nationale niveau.

Niet-mandatarissen

Charis Kamoen, Hoogstraten

Met een open blik wil ik kijken naar de uitdagingen die ons wachten. Samen een visie ontwikkelen voor onze partij, altijd eerlijk en oprecht. Wanneer nodig onverbloemd de waarheid zeggen om constructief mee te bouwen aan onze toekomst. Ik zal er zijn.

Audrey Van Doorslaer, Willebroek

Met heel veel goesting en enthousiasme stel ik mij als jonge tsjeef kandidaat voor de nationale partijraad. Om ook de stemmen uit de basis te laten weerklinken in de Wetstraat.

Lies Vandeneede, Mechelen

Graag zet ik samen mijn schouders onder het toekomstverhaal van CD&V.  Mijn hart gaat vooral uit naar het lokaal sociaal beleid waarbij de mens centraal staat.  Via het vele vrijwilligerswerk (scouts, armoedeverenigingen, ...) sta ik in nauw contact bij wat er allemaal leeft bij de bevolking. Vanuit deze ervaring breng graag hun stem binnen in de nationale partijraad.

Annemie Verhoeven, Kapellen

Als moeder en grootmoeder en met mijn jarenlange expertise in de gezondheidszorg en leidinggevende in sociale organisaties, engageer ik me actief en voluit voor de zo nodige gelijke kansen én gelijke rechten. Met extra aandacht voor wie kwetsbaar is. Vanuit een gedragen beleidsvisie en met een frisse blik constructief samenwerken aan concrete realisaties : dat werkt echt!

Saloua Baballah, Antwerpen

We zijn gebonden aan een ideaal dat onze achtergrond leidt en ons onder onze cultuur leert om boven ons belang te verheffen. Elke burger moet elkaars belangen behartigen: kinderen-vrouwen-mannen om elkaar die principes bij te brengen. Omdat we ons laten leiden door een macht die groter is dan wijzelf die ons gelijk maakt naar ons beeld, zal ik met moed en duidelijkheid samenwerken om problemen het hoofd te bieden in plaats van ze door te geven aan de toekomstige generatie (mijn werkwijze).

Linda Coremans, Antwerpen

Als vrouw geloof ik in de rol en het welzijn van vrouwen in de maatschappij. Zij zijn vaak de drijvende kracht achter het gezin. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in politiek en diplomatie.  Ik ben gesteld op de multiculturele samenleving en studeer Arabisch teneinde de kloof tussen de verschillende culturen te dichten.

Mia De Schamphelaere, Edegem

CD&V is onmisbaar. We hebben altijd de weg gewezen naar een inclusieve samenleving. Elke mens telt. De uitdagingen van vandaag zijn immens: klimaat, pandemie, universele solidariteit. Daarom hebben we alle talenten nodig: M/V/X en alle kleuren. Alleen samen kunnen we vooruitgaan.

Emira Safi, Ronse

Ik ben een toegewijde en trotse voorzitster van JONGCD&V Ronse en studente in de rechten. Ik zou graag willen inzetten op kansen voor jongeren, onderwijs en ondersteuning aan de hulpbehoevende. Ook heb ik een gedreven inzet om verder te bouwen aan ons imago om politieke interesse bij jongeren aan te wakkeren. Zo kunnen we samen-leving mogelijk maken! 

Lieve Van Daele, Sint-Niklaas

Een constructieve samenwerking tussen het nationale en het lokale niveau is van levensbelang voor onze partij. Als voorzitter van een lokale afdeling (Sint-Niklaas) wil ik mee de ‘voelsprieten’ zijn van wat leeft en beweegt op het terrein aan bekommernissen, suggesties en good practices. De brug slaan tussen de Wetstraat en de dorpsstraat is cruciaal voor de toekomst van de christendemocratie die enkel gedijt dicht bij de mensen.

Celine Van de Casteele, Deinze

De voorbije jaren was ik reeds lid van de Algemene Vergadering. Met veel goesting wil ik als jonge, ambitieuze vrouw mijn stem laten horen in de Nationale Partijraad. 

Delphine Verschelde, Deinze

Ik wil graag mijn steentje bijdragen om de noden die in onze maatschappij bestaan, aan te pakken. Omdat ik op veel terreinen actief ben, zou ik daarbij uitgebreid kunnen putten uit mijn eigen levenservaring. Ik ben moeder van 2 tieners, heb een bloeiend bedrijf, ben actief als vrijwilligster in lokale verenigingen en ook mantelzorger met inwonende ouders.

Sara Weemaes, Sint-Niklaas

Mijn nuchtere kijk op en kennis van een inclusieve samenleving, mijn geloof in de kracht van vrouwen en hoe ik daaruit put en die benut als voorzitster van een dynamisch Vrouw & Maatschappij Sint-Niklaas, een getuigschrift van de Politieke Academie met bijhorende paper over kansarmoede bij kinderen en jongeren op zak, een vinger aan de pols in buurten en de strijd tegen polarisatie, mijn hart voor solidariteit: ik deel het graag met het moedige midden. Alvast één advies, stem ook op mij voor de nationale partijraad van CD&V.

Gaëlle De Smet, Gent

Ni neute, ni pleuje! En rechtedeure! Deze koppige, maatschappelijk geëngageerde advocate uit Gent heeft nog steeds hetzelfde doel. Bouwen aan een brede volkspartij die terug zelfstandig kan groeien. In de nationale partijraad wil Gaëlle graag attenderen op thema's die haar nauw aan het hart liggen: ondernemerschap en respect voor mensen die risico nemen (zelfstandigen, freelancers en vrij beroepers), duurzaamheid/stedelijkheid (milieu, ruimtelijke ordening, leefomgeving) en het statuut van singles/alleenstaandenMet haar eigenzinnige stedentoets, zelfstandigentoets, en singletoets wil Gaëlle graag garant staan voor een frisse, eigenzinnige blik op de politieke agenda. 

Jolien De Waele, Drongen

9 jaar lid en 9 jaar engagement, vanuit deze ervaring, wens ik graag mijn steentje bij te dragen aan de verdere uitbouw van de partij. De mensen die me kennen, weten dat ik geen grote roeper ben, maar wel een integere harde werker met een groot engagement en passie voor de christendemocratie. 

Stefanie De Wilde, Kruibeke

“Samen, vertrek vanuit wat ons verbindt, durf te benoemen.” Mama van 2, engagement moet er zijn, denk positief, warm Waasland

Saskia Eeckhout, Hamme

Ik ben Saskia Eeckhout, 41 jaar, getrouwd met Johan Van Riet, mama van Elisa (15) en Simon (11). Sinds 1,5 jaar actief als secretaris van lokaal CD&V Hamme-Moerzeke. Met deze kandidatuur zou ik graag Hamme-Moerzeke op de kaart zetten, zodat we nog sterker naar de aankomende verkiezingen kunnen gaan.

 

Julie Hendrickx, Lubbeek

Verbindend - Vertrouwend - Verzoenend- Verruimend - Verhelderend - Verdraagzaam - Vertragend - Verbeeldend - Verblijdend. Samen op weg naar duurzame Vrede via een sterk beleid op alle niveaus, rechtvaardig voor elke mens. Ik ben omdat wij zijn.

Yeter Yesilgoz, Herent

Tonnen energie, een frisse blik en het nodige optimisme. Dat is wat Yeter meeneemt naar de nationale partijraad. Ze is secretaris van de afdeling in Herent, 1 van de 10 werfleiders van het kerstmanifest, psychologe, getrouwd en mama van 2.

Wendy De Cock, Betekom

Mensen verbinden en samenbrengen in dorpen is mijn stokpaardje. Reeds jaren werk ik aan verbinding tussen mensen op lokaal niveau. Iedereen telt mee! Met mijn jarenlange ervaring als regiovoorzitter en lid van het nationaal bureau heb ik al heel wat acties, initiatieven, ervaring....in mijn rugzak. Deze rugzak wil ik meenemen om van CD&V mee een partij te maken met frisse ideeën en nieuwe impulsen waar de mens centraal staat!

Chris Verhaegen, Meise

Ja, ik ben nu senior. Een gepensioneerde 68ster. Dan ben je feministe, jawel. Maar ook sociaal betrokken. Mijn generatie senioren zijn actiever en dynamischer dan ooit. Zij zijn vaak een onmisbare steun voor kleinkinderen, ontpoppen zich zelfs tot activisten. Zo dragen zij bij tot een warme samenleving waar evenwicht tussen werk en thuis gevonden wordt. Waar zij weten dat de zorg voor de gezondheid en het levenseinde maatschappelijk gedragen wordt.  

 

Sien Vandevelde, Kortrijk

Ik ben Sien Vandevelde, 26 jaar. Na engagement op lokaal, regionaal en provinciaal niveau voel ik dat het tijd is om me ook nationaal te engageren. Ik schrijf graag mee aan het verhaal van de CD&V van de toekomst: om jongeren en vrouwen warm te maken voor ‘de tsjeven’; om onze beweging sterker te maken; om onze lokale, regionale en provinciale trekkers mee te ondersteunen; om van CD&V terug een ijzersterk merk te maken. Hopelijk ook met jouw steun en stem?

Moniek Boydens, Brugge

Ik was gedurende 15 jaar voorzitter V&M Brugge en nu provinciale voorzitter van de senioren. Ik stel mij kandidaat omdat de noden van de senioren vaak niet de agenda halen. De senioren zijn een actieve, trouwe groep CD&V’ers maar vaak ondervertegenwoordigd. Dat moet beter!

Martine Costers, Beernem

De partij visie wordt momenteel heel sterk bepaald door mensen met een politiek mandaat die hoofdzakelijk in Brussel vertoeven. Ik vind het heel belangrijk dat er ook input komt vanuit andere hoeken. Op die manier kunnen we de partij hopelijk dichter bij de bevolking brengen

Brenda Furniere, Waregem

Als uittredend lid van de Algemene Vergadering, hoop ik met jullie steun verder te mogen bijdragen aan de ´koers’ van CD&V. Een pro Europese lijn en een samenleving met gelijke kansen staan centraal in mijn engagement. CD&V moet in deze domeinen opnieuw een voortrekkersrol spelen.