Meer vrouwen in het Vlaams Parlement

Onder de 124 verkozenen voor het Vlaams Parlement zijn er 59 vrouwen, ofwel 47,6 procent. Dat is meer dan bij de Vlaamse verkiezingen in 2014, toen 55 vrouwen rechtstreeks werden verkozen. 
CD&V heeft zelfs met 10 vrouwen en 9 mannen meer vrouwelijke verkozenen.
In de Kamer zullen 5 vrouwen en 7 mannen voor onze partij zetelen.