Nieuwsbrief juni 2022

Onze leading ladies in de regering

Minister Crevits wordt minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits wordt minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ze neemt daarmee het kabinet over van voormalig minister Wouter Beke. “Met veel dankbaarheid voor het vertrouwen, neem ik met veel engagement het departement Welzijn over. Gezondheid zit in het DNA van onze partij en belangt iedereen van ons aan”, aldus minister Crevits

“Ik kan uiteraard niet beloven dat ik de komende twee jaar elke zorgvraag in Vlaanderen zal oplossen, maar ik beloof jou alvast dat ik met elke gram ‘grinta, jus en ervaring’ die in mijn lijf zit, zal strijden voor elke meter”, zo geeft de minister aan.

Minister Verlinden stelt actieplan ‘Samen voor veilig voetbal’ voor

Afgelopen maand stelden de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de FOD Binnenlandse Zaken en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het actieplan 'Samen voor veilig voetbal' voor. Dat actieplan heeft als doel om voetbalwedstrijden in veilige en prettige omstandigheden te laten verlopen. 

“De hernieuwde aanpak gaat uit van drie basisprincipes: het verhogen van de pakkans bij inbreuken, het sneller afdwingen en opvolgen van de sanctionering en een uniforme aanpak van de incidenten in alle stadions. Om hierin te slagen, moeten alle betrokkenen in de voetbalwereld hun verantwoordelijkheid opnemen. Ik ben dan ook verheugd dat alle partners hun krachten bundelen om voetbal in de meest veilige en prettige omstandigheden te laten verlopen”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Leen Dierick dient wetsvoorstel in dat kleinhandelaars meer flexibiliteit biedt in sluitingsdagen en -uren

Federaal parlementslid Leen Dierick wil kleinhandelaars meer flexibiliteit geven om af te wijken van hun sluitingsdagen en -uren. Daartoe heeft ze een wetsvoorstel ingediend, waarin ze voorstelt om de minimumtermijn voor een wekelijkse rustdag verkorten van zes naar drie maanden. Verder laat het voorstel handelaars toe om bij hun lokale besturen meer afwijkingen aan te vragen op de verplichte sluitingsuren en rustdagen. Meer lezen? Dat kan hier.

Nathalie Muylle steunt wetsvoorstel rond vergoeding van eierstokkanker door asbestfonds

Afgelopen maand werd in de commissie Sociale Zaken het wetsvoorstel van Cathérine Fonck rond eierstokkanker unaniem goedgekeurd. Het wetsvoorstel, waarvan Nathalie Muylle medeondertekenaar was, zorgt ervoor dat eierstokkanker toegevoegd wordt aan de lijst van de ziekten die door het asbestfonds vergoed worden.

Nahima Lanjri dient wetsvoorstel in tegen verlies van moederschapsrust bij baby’s die te vroeg geboren worden

Vrouwelijke werknemers die vroeger bevallen dan voorzien, verliezen vaak enkele dagen moederschapsrust. In tegenstelling tot zelfstandigen, mogen werknemers de zeven dagen verplichte prenatale rust niet opnemen na de bevalling, ook niet als hun kindje vroeger dan verwacht geboren werd. Federaal parlementslid Nahima Lanjri diende een wetsvoorstel in om deze ongelijkheid weg te werken. Ook wie deeltijds een deel van de moederschapsrust wil opnemen, moet dit kunnen. Het voorstel wordt momenteel besproken in de commissie Sociale Zaken. Meer lezen? Dat kan hier.

Els Van Hoofs resolutie voor internationaal onderzoek naar het seksueel geweld tijdens de oorlog in Oekraïne werd goedgekeurd in de kamer

Afgelopen maand schreef federaal Parlementslid Els Van Hoof mee aan een resolutie die het internationaal strafhof oproept om met urgentie het seksueel geweld en de verkrachting van Oekraïense burgers diepgaand te onderzoeken en om zij die zich hieraan schuldig maakten te vervolgen en te bestraffen. De resolutie werd meteen ook goedgekeurd in de Kamer.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme pleit voor betere oplossingen om het middagtoezicht op basisscholen te organiseren

Scholen kijken aan tegen een steeds moeilijkere opdracht om geschikt personeel of de nodige vrijwilligers te vinden in de refter en op de speelplaats voor de ochtend- en avondopvang, maar ook voor het middagtoezicht.  Vandaag organiseren scholen de opvang en het middagtoezicht allemaal op hun eigen manier, maar het wordt steeds moeilijker om deze opvangmomenten ingevuld te krijgen. Vlaams parlementslid Loes Vandromme pleit dan ook voor een duidelijk kader voor scholen om deze opdracht in te vullen. “Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende beleidsniveaus en -instanties om scholen hierin te ondersteunen,” aldus Vandromme. Meer lezen? Dat kan hier.

Hilâl Yalçin promoot job van sociaal werker in Vlaams parlement

Bij OCMW’s en lokale besturen staan er momenteel zo’n 150 vacatures open voor sociaal werkers. Hoewel maatschappelijk werkers het hart zijn van de lokale sociale dienstverlening, staat de invulling van de vacatures onder druk. Tijdens de plenaire vergadering van 11 mei maakte Vlaamse parlementslid Hilâl Yalçin dan ook van de gelegenheid gebruik om deze mooie job te promoten.

“Met sociaal werk heb je impact op de lokale samenleving en kan je via individuele dossiers mensen helpen bij grote maatschappelijke uitdagingen. Werken voor een OCMW is dan ook niet louter administratief. Het is een gevarieerde en boeiende job waarbij je mensen van dichtbij kan helpen”, aldus Yalçin.

Katrien Schryvers doet oproep voor meer meldingsbereidheid bij grensoverschrijdend gedrag op het openbaar vervoer

In 2021 registreerde De Lijn 90 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op haar voertuigen of aan de haltes. Dat zijn er precies evenveel als in 2019 en 17 minder dan in 2020, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. Drie vierde van deze meldingen werden opgetekend in zone Oost, ofwel de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. In het merendeel van de gevallen gebeurde het voorval op een voertuig van De Lijn en in mindere mate aan een halte. Schryvers doet een oproep om in te zetten op meldingsbereidheid, maar ook op oplettendheid en daadkracht van omstaanders. Meer lezen? Dat kan hier.

Karin Brouwers bevraagt minister van media Benjamin Dalle over de maatregelen van de VRT tegen desinformatie

6 op 10 Vlamingen twijfelt al eens of het nieuws dat ze te zien krijgen wel juist is. Dat blijkt uit een studie van VRT waar ze ruim tweeduizend Vlamingen van 12 jaar en ouder bevraagden over de impact van desinformatie. Karin Brouwers vroeg minister van Media, Benjamin Dalle, welke initiatieven VRT neemt om nepnieuws te ontmaskeren en de Vlaming mediawijzer te maken.

Vera Jans pleit in opiniestuk voor meer, diverse en betaalbare studentenhuisvesting

De Vlaamse studenten en de Vereniging van de Vlaamse studenten trekken aan de alarmbel. De prijzen voor studentenkamers swingen de pan uit en betaalbare studentenhuisvesting is nauwelijks nog te vinden. Dat komt omdat er te weinig koten zijn. Tegelijk zijn de koten die worden bijgebouwd vaak erg luxueus en niet betaalbaar voor gewone studenten. “Studeren mag geen luxeproduct worden”, zo schrijft Vera Jans in een opiniestuk. Ze pleit dan ook voor meer, diverse, en betaalbare studentenhuisvesting. Meer lezen? Dat kan hier.

Sofie Mertens legt eed af als nieuw Vlaams parlementslid

Afgelopen maand legde ook Sofie Mertens de eed af als nieuw Vlaams parlementslid. Ze vervoegt daarbij de CD&V-fractie ter opvolging van kersvers minister Jo Brouns. We wensen Sofie alvast heel veel succes toe!

Onze leading lady in de Senaat

Maud Vanwalleghem ontvangt Promote Ukraine award voor haar steun aan Oekraïense vrouwen

Tijdens het Promote Ukraine-event georganiseerd door de Ukrainian Civil Society Hub ontvingen verschillende politici en geëngageerden uit het maatschappelijke middenveld een “Promote Ukraine”-award voor hun steun aan Oekraïne in de recente oorlog. Zo ook senator Maud Vanwalleghem die het reeds verschillende keren opnam voor Oekraïense vrouwen, zowel in de media als in de politiek. Proficiat, Maud!

Onze leading lady in  het Brussels parlement

Bianca Debaets roept VGC-college op om zich aan te sluiten bij Zorgnetwerk Sterrenkinderen

In Vlaanderen hebben zo’n 7-tal steden en gemeenten zich aangesloten bij het Zorgnetwerk Sterrenkinderen, dat uitgaat van de vzw Kinderwens. Het zorgnetwerk, waarbij ook enkele ziekenhuizen aangesloten zijn, richt zich op een betere begeleiding van ouders die hun kindje verliezen tijdens de zwangerschap, bij de geboorte of kort erna. Brussels parlementslid Bianca Debaets vroeg collegevoorzitter Elke Van den Brandt  om een aansluiting van de VGC bij het Zorgnetwerk Sterrenkinderen in overweging te nemen.

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen pleit voor sociale klimaattransitie waarbij lagere inkomens extra ondersteund worden

Afgelopen maand stemde de commissie sociale zaken van het Europees Parlement over de oprichting van een sociaal klimaatfonds. Dat fonds maakt deel uit van het zogenaamde ‘Fit for 55’ pakket aan maatregelen dat, als onderdeel van de green deal, de Europese Unie op weg zet naar de doelstelling van 55% emissiereductie tegen 2030. Het fonds moet zorgen voor een betaalbare en sociale overgang naar duurzame energie.

En dat is nodig, meent Europees parlementslid Cindy Franssen: “De exuberante stijging van de energieprijzen, een evolutie die de oorlog in Oekraïne alleen maar versterkte, en de stijging van de consumptieprijzen post-corona treffen de lage en lage-middeninkomens het sterkst. Vooral de vele alleenstaanden en eenoudergezinnen met kinderen zitten op hun tandvlees. Het Europees sociaal klimaatfonds moet daarom elke lidstaat helpen om de mensen die nauwelijks of geen financiële draagkracht hebben mee te nemen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De klimaattransitie zal sociaal zijn, of niet zijn."