Nieuwsbrief november 2023

Onze leading ladies in de regering

Hilde Crevits investeert in 18 nieuwe OverKop-huizen in Vlaanderen.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft begin oktober het nieuwe OverKop-huis in Zeebrugge officieel geopend. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor een fijne activiteit, maar vinden er ook een luisterend oor wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. De minister maakte er ook de uitbreiding bekend van de OverKop-huizen naar elke eerstelijnszone in Vlaanderen. Er zijn middelen om in 2024 al in 18 eerstelijnszones waar nu nog geen OverKophuis is een werking op te starten. Zo wil minister Crevits komend jaar al de kaap van 50 OverKop-huizen bereiken. Meer info hier.

Annelies Verlinden zet in op extra middelen voor politie en civiele veiligheid tijdens begrotingsonderhandelingen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden benadrukte eerder al dat veiligheid een kerntaak is van de overheid, waarop niet mag worden bespaard. Bewust van de moeilijke budgettaire context na onder meer de vele financiële inspanningen tijdens de Coronacrisis, en de vele andere uitdagingen, kijkt minister Verlinden tevreden terug op de gevoerde begrotingsonderhandelingen. “We geven een belangrijk signaal aan onze politiemensen en tonen ons respect: de weddeverhoging voor onze politiemensen wordt versneld uitgevoerd”, zegt minister Verlinden. “En met de extra middelen die voor politie en civiele veiligheid worden vrijgemaakt, blijven we met deze federale regering de ingeslagen weg volgen. We hebben van veiligheid en hulpverlening opnieuw een prioriteit gemaakt. Een belangrijke inspanning die aangehouden moet blijven”, besluit ze.

Nicole de Moor start Europese tour om in 2024 met Migratiepact te landen.

Staatssecretaris voor Aiel en Migratie Nicole de Moor overlegde begin oktober in Wenen met de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Gerhard Karner over de hervorming van het Europees asiel- en migratiebeleid. Eerder had de Moor al een onderhoud met haar Nederlandse collega Eric van der Burg. In de komende weken bezoekt zij de Franse, Duitse en Tsjechische collega’s. De Moor zet alles op alles om tijdens het Belgische EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2024 finaal te kunnen landen met het Europese Asiel- en Migratiepact. Meer info hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Els Van Hoof richt de schijnwerpers op de problematiek rond deepnudes.

Kamerlid Els Van Hoof richt de schijnwerpers in het federaal parlement op deepnudes, het thema van onze Wittelintjesactie van dit jaar. Naaktbeelden gemaakt via artificiële intelligentie hebben nameljk een verwoestende impact op slachtoffers. Els Van Hoof roept de staatssecretaris voor Gelijke Kansen Marie-Colline Leroy dan ook op om actie te ondernemen. Ook het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kan juridisch optreden tegen deze strafbare feiten. Het is een misdrijf, geen onschuldig spelletje. Meer info hier.

Leen Dierick is tevreden met nieuwe garantieregels voor (huis)dieren.

Uitgerekend op Werelddierendag keurt de Kamercommissie Economie in tweede lezing nieuwe garantieregels bij de aankoop van dieren goed. “Met deze nieuwe regels is er een betere bescherming voor het dier, de koper én de verkoper”, besluit Oost-Vlaams Kamerlid Leen Dierick. Een huisdier aankopen is anders dan een paar schoenen aankopen. Daarom was het noodzakelijk dat na een verbetering van de garantieregels voor de aankoop van producten of diensten er ook een specifieke en duidelijke garantieregels worden ingevoerd voor de aankoop van dieren. “Met deze nieuwe garantiewet zorgen we voor duidelijke afspraken tussen de koper én de verkoper in het belang van de diergezondheid. Goede afspraken, maken goede vrienden!”, aldus Leen Dierick. Meer info hier.

Nahima Lanjri vraagt meer aandacht voor drempels van personen met een beperking op werk en in vrije tijd.

Elke weekdag de trein opstappen richting je werk of samen met vrienden naar de bioscoop gaan in het weekend. Het lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet voor iedereen. Mensen met een beperking ondervinden letterlijk en figuurlijk drempels of discriminatie in hun zoektocht naar werk en vrijetijdsbeleving. Dankzij de twee resoluties die Kamerlid Nahima Lanjri indiende ervaren mensen met een beperking minder drempels op het werk en in hun vrije tijd. Want iedereen heeft recht op werkbaar werk en een vrijetijdsbeleving op maat. Meer info hier.

Nathalie Muylle pleit voor doortastend menopauzebeleid.

Meer dan de helft van Belgische vrouwen ervaart hindernissen op het werk tijdens de menopauze, maar slechts 8,6% vindt het bespreekbaar. Nathalie Muylle pleit dan ook op de Internationale Dag van de Menopauzedag, samen met cd&v-collega’s Karin Brouwers, Katrien Schryvers en Bianca Debaets voor een transversaal menopauzebeleid om dit taboe te doorbreken. Laten we samen streven naar meer sensibilisering, begrip en onderzoek voor het welzijn van vrouwen. Deze oproep werd opgepikt door de Zondag. Meer info hier.

Nawal Farih wil actieplan over overconsumptie dieetspuit Ozempic.

Kamerlid Nawal Farih dringt al langer aan bij minister van Volksgezondheid Vandenbroucke voor een oplossing voor het aanhoudend tekort aan de dieetspuit Ozempic. Tegenwoordig wordt die spuit vaak gebruikt door mensen die snel willen afvallen. Daardoor dreigen er te weinig spuiten over te blijven voor diabetici. “De minister heeft op vraag van Farih al eerder artsen en apothekers aangedrongen via een omzendbrief om Ozempic niet langer voor te schrijven aan patiënten die het niet nodig hebben. Dit is echter geen structurele oplossing voor het probleem. Wij komen nu met een actieplan”, aldus Farih. Meer info hier.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Hilâl Yalçin doet inspiratie op in het veld.

Hilâl Yalçin bracht met een delegatie van de commissie onderwijs een bezoek aan Kunsthumaniora Hasselt. Deze academie biedt artistieke opleidingen als dans, architecturale en beeldende vorming, mode, beeldende kunsten en nog veel meer. Het was een aangenaam bezoek waar ze ontvangen werd door een gedreven directie- en leerkrachtenteam en kennismaakte met tallentvolle leerlingen. Ze kreeg interessante input om mee aan de slag te gaan in het parlement.

Karin Brouwers breekt een lans voor de eucharistieviering op de openbare omroep.

Karin Brouwers voelde minister Dalle aan de tand en brak een lans voor de uitzending van de eucharistieviering op de openbare zender. Met zo’n 50.000 kijkers en 75.000 luisteraars is dat niet overbodig. Die kijkers en luisteraars zijn vaak oudere, kwetsbare mensen die niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen gaan. Zolang er zoveel mensen kijken of luisteren naar de eucharistievieringen moet de VRT die blijven uitzenden vindt Karin. Het is een maatschappelijke dienstverlening.  Meer info vind je hier.

Katrien Schryvers legt een pijnpunt in het buitengewoon kleuteronderwijs bloot.

Uit recent opgevraagde cijfers blijkt dat er in Vlaanderen 223 kindjes ouder dan drie jaar in de kinderopvang zitten. Vaak gaat het om kindjes met een specifieke zorgbehoefte wat doet vermoeden dat er een specifiek probleem is met de doorstroom naar gepaste scholen. Katrien Schryvers riep minister Weyts op om ervoor te zorgen dat alle kindjes die daar nood aan hebben een plek kunnen vinden in het buitengewoon kleuteronderwijs. Meer info vind je hier.

Loes Vandromme vraagt aandacht voor Luisterpunt, een digitale bibliotheek voor mensen met een leesbeperking.

In de week van de dyslexie vestigde Loes Vandromme de aandacht op de werking van Luisterpunt vzw, een digitale bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. Steeds meer mensen maken gebruik van hun aanbod: slechts enkele bibliotheken in Vlaanderen hebben nog geen samenwerking. Ook scholen en woonzorgcentra hebben steeds meer interesse in het aanbod. De vzw heeft het echter heel moeilijk om financieel rond te blijven draaien. Daarom vroeg Loes uitleg aan de minister-president, ook bevoegd voor cultuur, over de financiering van Luisterpunt. Meer info vind je hier.

Sofie Mertens pleit voor minder strikte voorwaarden voor terugkommoment rijbewijs

Sinds 2019 moet iedereen die zijn rijbewijs B behaald heeft, verplicht deelnemen aan het terugkommoment, een bijkomende opleiding van 4 uur die autobestuurders 6 tot 9 maanden na afgifte van hun definitief rijbewijs B moeten volgen. Het terugkommoment wordt georganiseerd door erkende instellingen. “De voorwaarden om het terugkommoment te mogen organiseren, zijn erg strikt. Dit is goed, maar op bepaalde vlakken is de regelgeving te eng”, vindt Vlaams parlementslid Sofie Mertens. Meer info hier.

Tinne Rombouts ondersteunt verbouwing van jeugdlokalen.

Tinne Rombouts komt samen met Karin Brouwers, Orry Van de Wauwer, Maaike De Rudder en Brecht Warnez met een masterplan voor meer en kwalitatievere jeugdlokalen in Vlaanderen. Zij wil dat er een aanspreekpunt komt voor jeugdverenigingen in élke gemeente en bovenlokaal, om jeugdverenigingen bijvoorbeeld bij te staan bij energiezuinige verbouwingen. “Verouderde lokalen en gebrek aan middelen bezorgen jeugdverenigingen steeds meer kopzorgen. Creatieve oplossingen zijn daarom nodig”. Meer info vind je hier.

Vera Jans wil een Taskforce voor getroffen medewerkers Sappi in Lanaken

Vera Jans is niet alleen Vlaams parlementslid, maar ook gemeenteraadslid in Lanaken. Het nieuws dat de fabriek Sappi de boeken toedoet heeft vele Lanakenaren diep geraakt, waaronder Vera. Niet alleen deze maand, maar ook komende maanden wil ze erop toezien dat iedereen wordt geholpen. Ze pleit daarom voor een Taskforce Sappi die alle getroffen medewerkers moet begeleiden naar een nieuwe job. Meer info vind je hier.

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Fransen roept lidstaten op gendergerelateerd geweld op de agenda te plaatsen.

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) maakte de resultaten van haar jaarlijkse gendergelijkheidsindex bekend. België scoort daarop 3,3 punten beter dan vorig jaar, zo stijgt ons land van de achtste naar de vijfde plaats op de Europese ranking. Cindy Franssen: “Het is duidelijk dat België en Europa de voorbije jaren serieuze stappen hebben gezet op vlak van gendergelijkheid. Toch ligt er nog heel wat werk op de plank, vooral op vlak van gendergerelateerd geweld. Ik roep de onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten op om de onderhandelingen over de Europese richtlijn inzake gendergerelateerd geweld spoedig af te ronden.” Meer info vind je hier.

Onze leading lady in het Brussels parlement

Bianca Debaets wil dat leerlingen betere kansen krijgen om te zwemmen.

Maar liefst 27% van de Nederlandstalige scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zwemlessen organiseren, geeft aan dat hun leerlingen de eindtermen daaromtrent niet halen. Dat blijkt uit gegevens die VGC-raadslid Bianca Debaets opvroeg bij bevoegd Collegelid Sven Gatz. “Bovendien weten we ook dat één op de vijf scholen überhaupt geen zwemlessen organiseert, vooral omwille van de ontbrekende infrastructuur”, stelt Debaets. “Dat zijn zorgwekkende cijfers die hopelijk toch dringend voor een wake-upcall kunnen zorgen op alle betrokken beleidsniveaus. We moeten onze leerlingen correct kunnen leren zwemmen via onze scholen, dat staat als een paal boven water.” Meer info vind je hier.