Nieuwsbrief oktober 2023

Onze leading ladies in de regering

Hilde Crevits investeert in extra kwaliteit in de kinderopvang.

De Vlaamse Regering verlaagt de werkdruk in de kinderopvang door de kind-ratio aan te passen naar 1 begeleider per 5 kinderen in groepen met enkel baby’s, 1 begeleider per 8 oudere kinderen en naar 7 kinderen in gemengde groepen. Er wordt ook extra geïnvesteerd in de mensen die er werken, zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang. Zo komt er een investeringspremie van 3.000 euro voor onthaalouders. De overige maatregelen zetten in op beschikbaarheid. Er komen 5.000 nieuwe plaatsen bij en de voorrangsregels voor werkende ouders worden duidelijker. In totaal gaat het om een extra investering van 270 miljoen euro. Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Crevits reageert tevreden: “Deze investeringen zijn een broodnodige volgende stap voor een de toekomst van onze kinderopvang." Meer info hier.

Annelies Verlinden trekt met prioriteitenlijst naar de federale begrotingsgesprekken.  

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden trekt met een lijstje prioriteiten naar de federale begrotingsgesprekken. Het is voor haar namelijk belangrijk dat er niet wordt bespaard op een essentiële kerntaak als veiligheid. Mensen hebben recht op veilige straten en buurten, veilige stations en een zichtbare, aanspreekbare en nabije politiek die mensen helpt wanneer zij in nood zijn of verzuchtingen kwijt willen. Tegelijkertijd moet er blijvend geïnvesteerd worden in onze veiligheids- en hulpdiensten. Zij moeten kunnen beschikken over goed materiaal, een aangename en veilige werkomgeving, tegen een correcte en competitieve verloning. Daarnaast wil de minister ervoor zorgen dat de politie bereikbaar is voor iedereen. Voorop staat meer dan ooit opnieuw de belangrijk rol van de wijkinspecteur die weet wat er reilt en zeilt in de straten en die de tijd en ruimte heeft om te luisteren naar de bezorgdheden van de buurtbewoners. Meer info hier

Nicole de Moor slaat de handen in elkaar met jeugdsector om tijdelijke noodplaatsen voor asielzoekers te voorzien.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle slaan de handen in elkaar om tijdelijke noodplaatsen voor asielzoekers te voorzien. In het kader van de zoektocht naar opvangplaatsen, maakt het jeugdwerk op korte termijn ruimte vrij. Nicole de Moor: “Het is fantastisch hoe de jeugdsector zich solidair opstelt. Met de bijdrage van de sector hebben we weer wat extra capaciteit om gezinnen en minderjarigen op te vangen. Het is mijn absolute prioriteit om te zorgen dat gezinnen en kinderen niet op straat belanden. Grote dank aan collega Dalle om zo proactief mee te zoeken naar oplossingen.” Meer info hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Els Van Hoof wil patiënten met ernstige psychische aandoeningen financieel beter ondersteunen.

Ziek maakt arm en arm maakt ziek. En dat is in het bijzonder zo voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen. Hun herstel wordt beknot doordat ze niet dezelfde rechten hebben als mensen met een chronische lichamelijke aandoening. Dat is onaanvaardbaar in een land zoals België. Daarom diende Els Van Hoof in 2021 een wetsvoorstel in om patiënten met ernstige psychische aandoeningen financieel te ondersteunen. Dit wetsvoorstel wordt nu opnieuw in de Commissie Volksgezondheid van het federaal parlement opgenomen, nadat verschillende experten(groepen) om advies was gevraagd. Op basis van die initiatieven werd de tekst wat aangepast en dit zal nu opnieuw besproken worden. Met dit wetsvoorstel worden patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening hopelijk uit de vicieuze cirkel van armoede, ziekte en isolement gehaald. Meer info hier.

Leen Dierick pleit voor de oprichting van een centraal info- en meldpunt kinderarbeid.

Oost-Vlaams cd&v-Kamerlid Leen Dierick dient een voorstel in voor de oprichting van een info- en meldpunt kinderarbeid. Daarmee wil ze de wet ook aanpassen aan modernere vormen van kinderarbeid, zoals kidfluencers. 87% van de Belgische jongeren volgt influencers op sociale media. 1 op de 3 Belgen  die influencers volgen, heeft de voorbije 3 maanden iets gekocht nadat het werd aangeprezen door een influencer. Ook steeds meer minderjarigen krijgen vandaag een vergoeding voor het beeldmateriaal dat zij delen, maar de huidige wetgeving kinderarbeid is nog steeds niet aangepast aan kidfluencer-activiteiten. Meer info hier.

Nahima Lanjri bevraagt minister Lalieux over de gendermaatregel in het pensioenakkoord.

In het pensioenakkoord van afgelopen zomer werd de maatregel gender mee opgenomen. Dit betekent dat mensen jaren waarin ze deeltijds gewerkt hebben, kunnen omzetten naar volwaardige jaren in verband met de toegang tot het minimumpensioen. Dit zal vandaag vooral vrouwen die zich op het einde van hun loopbaan bevinden ten goede komen doordat hun wettelijk pensioen zo versterkt wordt. Het is echter belangrijk dat deze maatregel zoveel mogelijk begunstigden bereikt. Federaal parlementslid Nahima Lanjri heeft dan ook bij minister Lalieux aangedrongen op deze maatregel én op de automatische toekenning van de rechten. Meer info hier.

Nathalie Muylle vraagt meer aandacht voor de preventie en behandeling van slagaderverkalking. 

Atherosclerose of slagaderverkalking is de oorzaak van ruim één op de vijf sterfgevallen in ons land. Nochtans kan preventie en screening de mortaliteit aanzienlijk doen dalen. Kamerleden Nathalie Muylle (cd&v) en Daniël Bacquelaine (MR) pleiten voor een nationaal actieplan. In de resolutie wordt vooral gefocust op atherosclerose (slagaderverkalking). Hoewel mannen meer risico op ASCVD lopen, sterven over het algemeen meer vrouwen dan mannen aan ASCVD. In de resolutie pleiten ze er ook voor om meer in te zetten op onderzoek naar ASCVD bij vrouwen. Dit met het oog op een snellere diagnose en bijgevolg een betere behandeling. Vrouwen moeten ook meer betrokken worden bij klinische studies hierover (en in het algemeen). Meer info hier

Nawal Farih doet voorstel om psychologische consulenten een erkend geestelijk gezondheidsberoep te maken.

1 op 3 Belgen ouder dan 15 jaar wordt geconfronteerd met psychische moeilijkheden. Volgens Sciensano heeft 40% van hen geen toegang tot psychologisch ondersteuning. “Het preventief en vroegtijdig inzetten op psychisch welzijn kan heel wat problemen voorkomen en de maatschappelijke kost beperken”, zegt Farih. “Maar daarvoor is er nood aan bijkomend personeel. Psychologische consulenten kunnen bijdragen door ondersteunende taken over te nemen van klinische psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten, maar op vandaag zijn ze daarvoor niet erkend.”

Onze leading ladies in het Vlaams Parlement

Karin Brouwers pleit voor een actievere rol van de Vlaamse overheid in het Europese besluitvormingsproces.

Vlaams parlementslid Karin Brouwers heeft in juli samen met collega’s een conceptnota voor nieuwe regelgeving ingediend in het Vlaams Parlement waarin wordt gepleit voor een actievere rol van de Vlaamse overheid in het Europese besluitvormingsproces. De conceptnota heeft tot doel om een aantal concrete voorstellen te doen om 1) een solide interne procedure uit te werken zodat het Vlaams Parlement een meer actieve instelling wordt en meer gebruikmaakt van de toegekende rechten in EU-verband; en 2) meer in het algemeen om voorstellen te doen in het kader van de mogelijkheden die het EU-recht aan Vlaanderen biedt, om inspraak te hebben in de Europese besluitvorming. Meer info hier.

Katrien Partyka is tevreden met de investeringssteun voor de bouw van een gloednieuw ziekenhuis in Tienen.

Professionele zorg dichtbij huis is van onschatbare waarde. De Vlaamse Overheid kende een jaarlijkse investeringssteun toe van 4 miljoen euro voor de nieuwbouw van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen. Dat is bijzonder goed nieuws voor de patiënten, het personeel en heel de regio. Er komt een nieuwbouw met 238 bedden, 69 plaatsen in het dagziekenhuis en 6 operatiezalen op de site St.-Jan. Een ongelooflijke realisatie waar Katrien Partyka als burgemeester én inwoner van deze regio ontzettend trots op is. Meer info hier.

Katrien Schryvers pleit ervoor om leegstaande assistentiewoningen open te stellen voor andere doelgroepen.

Vandaag staan in Vlaanderen heel wat assistentiewoningen leeg. Tegelijkertijd kampen veel zorgvoorzieningen met plaatsgebrek en heerst er op de reguliere woonmarkt een ware wooncrisis. In een nieuw voorstel pleit Vlaams parlementslid Katrien Schryvers ervoor om assistentiewoningen open te stellen voor andere doelgroepen, zoals mensen met een beperking, maar ook een bepaald aandeel te laten bewonen door mensen die mee zorg opnemen. “Een win-win op alle vlakken: het biedt een antwoord op de leegstandsproblematiek in assistentiewoningen én het zorgt voor meer intergenerationele samenwerking. Een meerwaarde voor de hele samenleving”, duidt Schryvers. Meer info hier.

Loes Vandromme doet een grote bevraging bij schooldirecties basis- en secundair onderwijs.

Schooldirecties in het basis- en secundair onderwijs hebben de handen vol met het oplossen van acute problemen, waardoor het echte beleidswerk zoals personeelsbeleid en duurzame visieontwikkeling die de kwaliteit ten goede komt, naar de achtergrond verdwijnt. Dit blijkt uit een bevraging die Vlaams parlementslid Loes Vandromme organiseerde in 400 Vlaamse basis- en secundaire scholen. Hoewel er de voorbije jaren extra middelen voor administratieve en beleidsondersteuning naar de scholen ging, blijft de nood hoog. “Onder andere omdat die middelen noodgedwongen gaan naar acute problemen waar ze niet voor bedoeld zijn”, duidt Vandromme. “Zonder sterke schooldirecties brengt de aanpak van de onderwijskwaliteit en het lerarentekort geen zoden aan de dijk.” Meer info hier.

Maaike Derudder wijst op het belang van de nabijheid van bankautomaten.

In het voorjaar van 2024 zal er in elke deelgemeente van Sint-Gillis-Waas een bankautomaat geplaatst worden die gefinancierd zal worden door de gemeente. Dit kondigt burgemeester Maaike De Rudder aan. Er werd namelijk al een tijdje in de deelgemeenten gekampt met het probleem dat er geen mogelijkheden waren om cash geld af te halen. Bij bepaalde doelgroepen zorgt dit voor problemen. Meer info hier.

Sofie Mertens wil auto’s van minder dan 10 jaar oud minder vaak laten keuren.

Sofie Mertens klaagde al eerder de aanhoudende wantoestanden en problemen in autokeuringscentra aan. Ze wees eerder op de steeds langer wordende wachtrijen in de autokeuringscentra, mistoestanden bij het maken van afspraken én gevoelens van willekeur bij het keuren. Nu lanceert het Vlaams parlementslid het voorstel om auto’s minder vaak te laten keuren. Concreet stelt ze voor om auto's vanaf 4 jaar tot de leeftijd van 10 jaar slechts om de twee jaar te laten keuren. Daarnaast pleit ze voor duidelijke spelregels als de minister haar plannen doorzet om de autokeuring open te stellen. Een vast tarief is daarbij wenselijk, zodat er geen concurrentie kan ontstaan tussen garagisten onderling. Meer info hier.

Tinne Rombouts stelt vragen bij de haalbaarheid van het digitaal statiegeld.

Begin juli werd aangekondigd dat drie organisaties een proefproject starten met digitaal statiegeld. Tegen eind dit jaar moet duidelijk worden of dit systeem haalbaar is voor blikjes en flesjes. Maar al na een eerste proefproject twijfelt Vlaams parlementslid Tinne Rombouts aan de haalbaarheid hiervan. Ze stelt zich vooral vragen bij de gebruiksvriendelijkheid en fraudebestendigheid van het systeem. “Zo is er nog geen enkel zicht op het gebruik van de homescanner als alternatief voor wie liever niet met de gsm scant. Ook waren er deze zomer proefprojecten in pretparken voorzien, maar die zijn nu uitgesteld naar september. Het begint allemaal heel krap te worden. Bovendien geven de eerste resultaten geen eenduidig positief beeld.” Meer info hier.

Vera Jans lanceert het tweede seizoen van haar podcast ‘Ook maar mensen’.

Politiek lijkt iets voor ongewone mensen. Iets dat ver weg gebeurt. In de podcast ‘Ook maar mensen’ duikt Vlaams parlementslid Vera Jans in de coulissen van de politiek. Elke aflevering zoekt ze naar wat er echt omgaat in het hoofd van politici en hoe het komt dat we allemaal anders kijken naar hetzelfde schouwspel. De podcast wil je doen begrijpen dat politici in feite ook maar mensen zijn, inclusief het vallen en opstaan. Het tweede seizoen van de podcast zit vol female power! Vera Jans gaat o.a. in gesprek met provinciaal voorzitter van V&M Limburg Petronella Zelissen, nationaal voorzitter van JONGCD&V Sien Vandevelde en gemeenteraadslid in Lummen Chelsea Nshuti. Meer info hier

Onze leading ladies in het Europees parlement

Cindy Franssen is genomineerd in de top 100 van meest invloedrijke vrouwen op sociale media die het over kanker hebben.

Europees parlementslid Cindy Franssen is door Onco Daily genomineerd in de top 100 ‘Key Opinion Leaders to follow on Social Media in 2023’. Elke week zet de nieuwswebsite 10 uitzonderlijke vrouwen in de schijnwerpers die baanbrekende vooruitgang boeken in de oncologie. Cindy Franssen is voormalig coördinator voor de Europese Volkspartij voor de bijzondere commissie in de strijd tegen kanker en lid van de groep MEPs Against Cancer. De strijd tegen kanker staat al jaren centraal in haar politieke werk, eerst in België en sinds 2019 op Europees niveau, met een focus op preventie en kanker bij kinderen en jongeren. Deze nominatie is een mooie aanmoediging om haar werk door te zetten. Meer info hier

Onze leading ladies in het Brussels parlement

Bianca Debaets ijvert voor de invoering van lawaaiflitspalen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op autoloze zondag worden naar goede gewoonte de auto’s uit het straatbeeld geweerd en valt de stilte in de stad extra op. Voor Brussels parlementslid Bianca Debaets was dit een uitstekende gelegenheid om ook op andere dagen de strijd aan te gaan met de geluidsoverlast die rodeorijders en opgedreven motoren veroorzaken. “Bepaalde wijken worden elk jaar opnieuw – vooral tijdens de zomerperiode – geteisterd door de brullende motoren van patserwagens of racemotors. Het is tijd om daar streng tegen op te treden”, klinkt het. Om deze overlast tegen te gaan stelt ze samen met cd&v Brussel de invoering van lawaaiflitspalen voor. Meer info hier