Voer samen met ons #Stemvrouw campagne!

Voer samen met ons #Stemvrouw campagne!

 

Raadseltje:

Het is heel normaal en menselijk om een bepaald beeld in gedachten te hebben wanneer we aan iemand met een bepaald beroep denken. Voor een chirurg is dat het beeld van een man, voor een lagere schoolleerkracht of verpleegster denken we spontaan aan een vrouw. En stel je de vraag aan mensen om hun ogen te sluiten, aan ‘een politieker’ te denken, en het beeld te omschrijven dat in hen opkomt, dan kom je al snel uit op een blanke man van middelbare leeftijd. Het is deze beeldvorming waar we met de Stem vrouw-campagne tegenin gaan! 

Tip: Neem de proef op de som! Leg het raadseltje eens voor aan mensen in je omgeving. Of vraag eens om de typische leerkracht, bedrijfsleider, verpleger, politieker te omschrijven. Mensen zullen ervan versteld staan hoe gendergekleurd ze denken! Een ideale manier om een Stem vrouw-gesprek te starten.

 

Ga het Stem vrouw-gesprek aan!

 

In 1974 werd de eerste Stem vrouw-campagne in België gevoerd. In die tijd stonden er nog voornamelijk mannen op de kieslijsten, en waren vrouwen in het parlement haast een rariteit. Vandaag, 45 jaar later, zijn onze parlementen een pak evenwichtiger geworden. Het Vlaams parlement telde de voorbije legislatuur 44 % vrouwen, en het federaal parlement 39 % vrouwen[1]. Voor een groot deel is deze vervrouwelijking van de parlementen te danken aan de quotawet uit 2002, die voorschrijft dat er evenveel mannen als vrouwen op de kieslijsten moeten staan.

Toch is het anno 2019 nog steeds nodig om een Stem vrouw-campagne te voeren. Zolang er geen evenwichtige vertegenwoordiging is van mannen en vrouwen, ook in de regering, blijven wij op dezelfde nagel kloppen. Daarom trekken wij naar de verkiezingen met de slogan “Geef jouw macht aan haar kracht”. Hiermee willen wij de kiezer duidelijk maken dat het wel degelijk in zijn of haar macht ligt om te bepalen wie er na 26 mei ons land regeert, en dus ook hoe evenwichtig onze politiek eruit zal zien.

Het is niet makkelijk om mensen te overtuigen. Maar toch is het belangrijk om het gesprek te blijven aangaan. Want ook al heb je iemand niet onmiddellijk overtuigd, je hebt misschien wel dat zaadje geplant in iemands hoofd. Mensen die de Stem vrouw-boodschap willen uitdragen, botsen weleens op clichématige reacties of reacties die simpelweg berusten op misverstanden. We zetten er hier vijf op een rijtje, inclusief een aantal sterke tegenreacties.


[1] https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/politiek/cijfers


Reactie 1: “Waarom is het belangrijk dat er evenveel vrouwen als mannen in de politieke bestuursorganen zitten?”

  • Vrouwen maken ongeveer de helft van de bevolking uit. Is het niet logisch dat zij ook op die manier vertegenwoordigd worden in de politiek? Wij streven naar een politiek waarin iedereen zich vertegenwoordigd voelt, zoals het ook hoor in een democratie.
  • We gaan niet beweren dat mannen van Mars komen, en vrouwen van Venus. Maar dat wil niet zeggen dat mannen en vrouwen ‘hetzelfde’ zijn. Al is het maar omdat we nog steeds op een andere manier worden opgevoed. Vrouwen zetten andere thema’s op de agenda, of kijken naar eenzelfde thema vanuit een andere bril. Een evenwicht in de politiek draagt dus ook bij aan een evenwichtige besluitvorming.
  • Onderzoek heeft het aangetoond: een team dat bestaat uit zowel mannen als vrouwen, presteert beter dan een team dat enkel bestaat uit mannen! Evenwicht in de politiek komt dus ook de kwaliteit van de politieke besluitvorming ten goede, en wie kan daar nu tegen zijn?

Reactie 2: “Ik stem ‘bekwaam’, geslacht doet er niet toe.”
  • Bekwame politici laten doorstromen naar de top, dat is precies de reden waarom we een Stem vrouw-campagne doen! Te weinig mensen zien vrouwen als bekwaam, terwijl ze dat wel degelijk zijn.
  • Aan bekwame vrouwen trouwens geen gebrek, er staan zeker zoveel bekwame vrouwen als mannen op de lijst.
  • We zien vooral mannen in de politiek en daarom associëren we politiek ook vooral met mannen. We hebben allemaal onbewuste vooroordelen, ook wijzelf. We moeten dat onder ogen kunnen zien.

 

Reactie 3: “Mannen en vrouwen hebben toch gewoon verschillende interesses?”

  • Het is goed mogelijk dat mannen en vrouwen, gemiddeld genomen, verschillende interesses zouden hebben. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat vrouwen minder geschikt zouden zijn om aan politiek te doen.
  • Niet de politiek op zich houdt vrouwen tegen om door te stromen, maar wel de manier waarop er aan politiek wordt gedaan. Wij gaan voor een gezinsvriendelijke manier van aan politiek doen, dat ook mannen ten goede komt. Want zeg nu zelf, de tijd dat gepensioneerde politici moeten vertellen dat ze hun kinderen niet hebben zien opgroeien, is een beetje passé, toch?

 

Reactie 4: “Een Stem vrouw campagne is beledigend voor vrouwelijke kandidates, alsof zij er op eigen kracht niet kunnen komen”.

  • De tijd van excuustruzen is echt al wel lang voorbij. De vrouwen die doorstromen naar de top, hebben dat 100% te danken aan hun capaciteiten! Met de Stem vrouw-campagne willen we er net voor zorgen dat die vrouwen die de capaciteiten hebben, de positie krijgen die ze verdienen.

 

Reactie 5: “Een Stem vrouw campagne discrimineert mannelijke kandidaten, enkel omdat ze man zijn”.

  • Geen nood, er kan ook nog steeds op een man gestemd worden. We willen mensen er enkel bewust van maken dat ze ook eens aan een vrouw kunnen denken, moesten ze dat nog niet automatisch doen.