Oproep kandidatuurstelling

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica kiest een
nationale voorzitster (2021-2024)!

De oproep tot het indienen van kandidaturen is ondertussen beëindigd. 

Meer informatie over de verkiezingen hier