Wij hebben die bescherming niet nodig

Wij hebben die bescherming niet nodig - Reactie Pano Reportage

Pano bracht gisteren de reportage ‘Wie is Schild en Vrienden nu écht?’. Vrouw & Maatschappij -CD&V politica wil en moet hierop reageren. Los van het onderzoek dat zal gevoerd worden door het parket, of de reacties van politici, is het belangrijk dat de stem van de grootste vrouwenbeweging van België ook gehoord wordt. 

Schild en Vrienden spreken met een dubbele tong. Naar buiten toe benadrukken ze de ‘Vlaamse familie waarden’ en staan ze voor een ‘positieve mentaliteitsverandering’. Dit doen ze om een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren. Achter gesloten deuren, of zeg maar in gesloten online groepen, uiten ze hun ware aard via fascistische, racistische, seksistische memes (humoristische cartoons). Op die manier verbergen ze voor de buitenwereld hun xenofobie en zelf negationisme.

In de inleiding van de reportage krijgen we beelden te zien van het youtube filmpje ‘Wij zijn Schild en Vrienden’. Één van de leden stelt: ‘Ik wil geen straten waar vrouwen niet meer veilig zijn’. Naar buiten toe werpen ze zich dus op als ‘beschermers van (Vlaamse, want we gaan er vanuit dat ze zich beperken tot wie er Vlaams uitziet) vrouwen’. In hun online groep schrijven ze dan weer: ‘dikke wijven zijn ranzig. Als je als jonge vrouw overgewicht hebt, plaats je jezelf buiten de samenleving. We eisen als samenleving immers niet veel van vrouwen: een goede moeder zijn en zichzelf verzorgen, er goed uit zien. Mannen worden terecht hogere standaarden opgelegd enkel zo gaan we vooruit’.

Het is verschrikkelijk om te zien dat de klassieke rolpatronen, waar we bij Vrouw & Maatschappij dagelijks zo hard tegen vechten, toch nog ingang vinden bij deze beweging. Niet alleen propaganderen ze dat vrouwen moeten voldoen aan het heersend schoonheidsideaal, maar ook dat vrouwen niet op dezelfde positie kunnen (én mogen) staan als mannen. Ze hebben duidelijk geen kaas gegeten van (gender)gelijkheid, nochtans één van de fundamentele waarden van onze samenleving.

Ook iedereen die nog maar een beetje afwijkt van de volgens hen bepaalde norm, moet het ontgelden. Hierbij creëren zij een polariserend klimaat waarbij ze tegelijkertijd zichzelf voordoen als de redder van onze samenleving. Wij zijn het hier fundamenteel mee oneens en beschouwen deze werkwijze en gedachtegoed bovendien gevaarlijk.

Bedankt Schild en Vrienden om nogmaals aan te tonen waarom vrouwenbewegingen vandaag nodig zijn, waarom we moeten blijven strijden voor een inclusieve samenleving waar (gender)gelijkheid hoogtij viert. Bedankt om ons het vuur nogmaals aan de schenen te leggen. Jullie eisen dan niet veel van vrouwen, maar je kan er van op aan dat wij veel zullen blijven eisen voor ons en andere minderheden. En jullie bescherming hebben we daarbij niet nodig.