Wikipedia-pagina voor Prof. dr. Vlieghe

Eindelijk een Wikipedia-pagina voor Prof. dr. Erika Vlieghe dankzij RoSa vzw en V&M


Deze week volgde V&M-stafmedewerker Charlotte Steel een webinar rond de genderkloof op Wikipedia, georganiseerd door RoSa vzw, het kenniscentrum voor gender.

Wikipedia is de vijfde meest bezochte website ter wereld. Iedereen kan, mits enkele voorwaarden, meeschrijven aan deze online encyclopedie. Uit onderzoek blijkt echter dat 90% van de Wikipedianen (de vrijwilligers die schrijven voor Wikipedia) man is. Deze ondervertegenwoordiging van vrouwen vertaalt zich ook naar de inhoud van de encyclopedie. Zo gaat slechts 17% van alle Engelse biografieën die op de website staan over vrouwen en zijn die meestal veel korter. Ook onderwerpen met een vrouwelijke inslag zijn onderbelicht. Een van de redenen hiervoor is dat Wikipedia-artikelen moeten verwijzen naar betrouwbare bronnen. Aangezien er over veel vrouwen in de geschiedenis en uit de actualiteit geen geverifieerde bronnen (zoals academische publicaties en nieuwsartikelen) voorhanden zijn, is dit een probleem.

Er zijn echter heel wat Wikipedianen actief om de genderkloof op de website te analyseren en te verkleinen. Zo organiseerde RoSa vzw deze week ook de workshop “Wikipedia edit-a-thon” om meer topvrouwen zichtbaar te maken. Samen met een tiental vrouwen leerden we hoe we bestaande Wikipedia-pagina’s kunnen bewerken, waar we betrouwbare informatie kunnen vinden en hoe we zelf een biografie kunnen aanmaken.

Zo kwamen we tot de constatatie dat Prof dr. Erika Vlieghe, de infectiologe en voorzitter van de GEES (Groep van Experts belast met de Exit-strategie) die momenteel niet weg te slaan is uit de media, geen eigen Wikipedia-pagina heeft. Daar hebben we direct verandering in gebracht! Zo kan je vanaf vandaag terecht op haar eigen pagina voor meer informatie over haar opleiding, carrière en leidende rol in het Belgisch crisismanagement. Andere deelnemers hebben gezorgd voor een eigen pagina over zuster Jules-Marie Heymans en aanpassingen aan de pagina’s van onder andere auteurs Andreas Burnier en Anna Blaman, cineast Chantal Akerman en socioloog Fatima Mernissi. Een heleboel andere pagina’s zitten nog in de pijplijn!

“In de toekomst wil ik me zeker blijven inzetten om belangrijke en boeiende vrouwen uit de geschiedenis en uit de actualiteit een eigen Wikipedia-pagina te geven en zo bij te dragen aan meer erkenning en zichtbaarheid voor hen. Het is cruciaal om op een toegankelijke manier informatie voorhanden te hebben over vrouwen die iets betekend hebben of betekenen voor de maatschappij“, aldus Charlotte.

Bron: RoSa Gender in de Pers Nieuwsbrief