Wittelintjesactie 2018

9 november 2018

 

Laat tienerpooiers de touwtjes niet in handen nemen!

Witte lintjesactie tegen geweld op vrouwen 2018

Dit jaar focust de Witte lintjesactie van V&M op het thema van tienerpooiers en hun slachtoffers. Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die zich specifiek richten op jongeren. Net zoals bij slachtoffers van mensenhandel met oog op seksuele uitbuiting, zijn de meeste slachtoffers van tienerpooiers vrouwelijk. Bovendien gaat het vaak, maar niet altijd, om bijzonder kwetsbare en jonge meisjes, die alreeds uit een precaire situatie komen.   

 25 november nadert. Op de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen dragen wereldwijd mannen en vrouwen een wit lintje om te tonen dat ze geweld tegen vrouwen afkeuren, dat ze zich bewust zijn van het probleem  en dat ze zelf nooit geweld tegen vrouwen zullen plegen of tolereren. Aan de internationale Witte lintjescampagne nemen naar schatting ondertussen meer dan 70 landen deel. Van Canada tot Thailand wordt aandacht gevraagd voor dit universeel probleem. Naar goede gewoonte blijft ook Vrouw & Maatschappij – CD&V politica niet aan de zijlijn staan.

Wereldwijd worden miljoenen meisjes en vrouwen het slachtoffer van geweld enkel en alleen omdat ze vrouw zijn. Gendergerelateerd geweld kent geen grenzen en doet zich voor in elke gemeenschap, waar ook ter wereld. Europees onderzoek uit 2014 heeft aangetoond dat 1 op 3 vrouwen boven de leeftijd van 15 jaar het slachtoffer wordt van fysiek of seksueel geweld.[1] Deze cijfers zijn hallucinant en er wordt terecht gesproken over een pandemie.

 


[1] FRA – European Union Agency for Fundamental Rights. (2014). Violence against women: An EU-wide survey (Rapport).
Maatregelen

 
V&M wil met deze campagne sensibiliseren en haar beleidsvoorstellen zichtbaarheid geven:

Preventie
 • Preventief optreden tegen tienerpooiers begint met jongeren meer bewust te maken van hun eigen grenzen, seksualiteit en kennis rond gezonde relaties; 
 • Er moet geïnvesteerd worden in het verhogen van de eigenwaarde, weerbaarheid en zelfbeeld van jongeren via scholen, het culturele verenigingsleven, de Huizen van het Kind en jeugdhulp;
Registratie
 • Magistraten, politie én hulpverleners hebben nood aan sensibilisering rond de problematiek, zodat ze slachtoffers kunnen herkennen en een meldpunt hebben; 
 • Er is nood aan meer onderzoek naar het fenomeen in andere regio’s. Nu ligt de focus voornamelijk op Antwerpen, terwijl slachtoffers afkomstig zijn uit diverse regio’s.
Bestraffing
 • In elke zaak van tienerpooiers moet dezelfde wetsgrond worden toegepast, namelijk vervolging op basis van mensenhandel, met als verzwarende omstandigheid de betrokkenheid van een minderjarige; 
 • Klanten van tienerpooiers moeten erkend worden als daders van seksuele uitbuiting van minderjarigen en proactief worden opgespoord en juridisch vervolgd. Ook diegene die het misbruik faciliteren, zoals hoteleigenaars, moeten vervolgd worden. 
Hulpverlening
 • Verschillende vormen van gespecialiseerde opvangmogelijkheden moeten verder onderzocht, ontwikkeld en ondersteund worden. Daarbij moet er ook gekeken worden naar een meer huiselijke context en meer humane aanpak voor de slachtoffers; 
 • Er is nood aan voldoende nazorg voor alle slachtoffers, ook bij het verlaten van een voorziening, bijvoorbeeld in de vorm van een lotgenotengroep of een buddy-systeem met opgeleide ervaringsdeskundigen en onder voldoende begeleiding.
 • Op het nummer 116000 of op de website www.stoptienerpooiers.be kunnen slachtoffers, ouders, familie of vrienden terecht met al hun bezorgdheden, vragen en signalen.

Actievoeren?

Wil je meehelpen in de strijd tegen tienerpooiers? Hieronder vind je verschillende opties!
 • Deel ons campagnebeeld via sociale media
 • Draag een wit lintje en post hiervan een foto, samen met #wittelintjesactie, op sociale media
 • Deel onze campagnevideo via sociale media op Twitter en op Facebook
 • Organiseer een sensibiliseringsactie met een groep mensen aan een markt, station, bedrijvenpark,… Actiemateriaal kan besteld worden via vrouw@cdenv.be
 • Aansluiten kan bij één van de acties

Informatie

 
Klik hier voor het persbericht van de lancering
 
Klik hier voor het overzicht van de actieplaatsen
 
Klik hier voor het campagnebeeld
 
Klik hier voor het campagnefilmpje