Wittelintjesactie 2020

 

Op 20/11 voert Vrouw & Maatschappij – CD&V politica actie rond dodelijk partnergeweld tijdens haar 20ste editie van de Witte Lintjes.

 

Er is dringend nood aan een gecoördineerd beleid om partnergeweld aan te pakken.
We voeren op verschillende manieren actie om aandacht te vragen voor het thema. 

 

 

1. Nationale oproep in Aalst door nationaal V&M-voorzitter Liesbeth Maris en CD&V-voorzitter Joachim Coens

Tijdens een persconferentie op het Werfplein in Aalst, met overlever van partnergeweld Triene-Mie Le Compte, CD&V-voorzitter Joachim Coens en lokaal V&M-voorzitter Ria Van Landuyt, lanceert nationaal V&M-voorzitter Liesbeth Maris een oproep om dringend een concreet federaal actieplan ter bestrijding van intrafamiliaal geweld op tafel te brengen en om een gecoördineerd beleid met de lokale, Vlaamse en federale niveaus uit te werken. Lees hier meer over onze nationale beleidsvoorstellen rond partnergeweld.

2. Lokale oproep aan de lokale besturen en politiekorpsen door 77 V&M-afdelingen

Lokale besturen zijn de uitgelezen partners om in te staan voor de lokale aanpak van intrafamiliaal geweld in de buurt.
Maar liefst 77 lokale afdelingen van V&M voeren op 20 november lokaal actie om het probleem aan te kaarten.
Bekijk hier de foto's van de acties. 

3. #150schoenen

Op 20 november duiken in Vlaanderen 150 crime-scenes op in het straatbeeld, voorzien van schoenen. Ze visualiseren op pakkende wijze de 150 slachtoffers van potentieel dodelijk partnergeweld, die in 2018 in België door de parketten werden geregistreerd. Vrouw & Maatschappij nodigt de toeschouwer uit om even stil te staan bij dat hoge cijfer en om zich bewust te worden van het feit dat we allemaal – autoriteiten én burgers - kunnen helpen om dat cijfer naar beneden te krijgen. Bekijk hier de foto's van de acties. 

4. Parlementair werk

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers vestigt de aandacht op ons thema van de Wittelintjesactie in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Een krachtdadig beleid, over alle beleidsniveaus én over de verschillende bevoegdheden tussen de ministers heen, is nodig om samen de strijd tegen partnergeweld aan te gaan! Bekijk hier meer.

Federaal parlementslid Els Van Hoof stelde in het kader van de beleidsverklaring van Staatsecretaris voor Gelijke Kansen, Gendergelijkheid & Diversiteit Sarah Schlitz enkele vragen aan de staatssecretaris over o.a. dadertherapie, risicotaxatie en het nieuwe Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van Gendergerelateerd Geweld 2020-2024. Bekijk hier meer. 

5. Getuigenis en duiding over dodelijk partnergeweld

Bekijk hier het interview van Triene-Mie Le Compte, overlever van dodelijk partnergeweld, en prof. Anne Groenen, doctor in de criminologische wetenschappen. 

6. Beelden om op sociale media te delen

 

Lees ons volledig persbericht hier

Klik hier voor een overzicht van de afgelopen 20 jaar van onze Wittelintjesactie.