ARGO-conferentie


Een einde aan geweld op het werk en #MeToo   

Op 27 november gaat de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) dieper in op geweld, intimidatie en pesterijen in de werkomgeving.  

Waarom? 

Het ontstaan van de #MeToo-beweging eind 2017, zorgde recent voor wereldwijde aandacht voor seksuele intimidatie. Tot vandaag volgen getuigenissen uit verschillende sectoren elkaar in snel tempo op. Maar seksuele intimidatie is slechts één vorm van machtsmisbruik, geweld of pesterijen op het werk. Geen enkele sector lijkt hier immuun voor. Iedereen kan het meemaken, maar sommigen zijn kwetsbaarder dan anderen. Eén ding is duidelijk: geweld op het werk moet aangepakt worden.

 

Conventie Internationale Arbeidsorganisatie 

Daarom voert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)  sinds enkele jaren gesprekken over een bindend verdrag dat alle werknemers moet beschermen tegen geweld en pesterijen op het werk. Dit jaar, in juni 2018, bespraken overheden, werknemers en werkgevers de tekst van een nieuwe conventie op de International Labour Conference. In 2019 kunnen ze de conventie aannemen en ratificeren. 

Op 27 november bespreken we de uitdagingen. Hoe verliep de discussie tussen overheden, werknemers en werkgevers? Is er een breed draagvlak voor een conventie?  Welke rol kunnen België en de Belgische ontwikkelingssamenwerking spelen?  

Op uitnodiging van parlementslid Els Van Hoof, met partners uit het Zuiden en vertegenwoordigers van: Vakbonden uit DR Congo, Zuid-Afrika en Honduras, Internationale Arbeidsorganisatie, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Internationaal Vakverbond, Verbond van Belgische Ondernemingen 

 

27 november 2018, 9.00-13.30 

Congreszaal Huis der Parlementsleden, Leuvenseweg 21, 1000 Brussel 

Programma (simultane vertaling)  

Inschrijven  ten laatste 20-11 (gratis)

 

Een organisatie van de ARGO, i.s.m. 11.11.11, FOS, WSM, çavaria, Vrouwenraad, Sensoa, ACV-CSC, ABVV-FGTB, ACLVB-CGSLB