Senaat huldigde Sabine en Brigitte

7 juli 2017
Op vrijdag 7 juli bracht de Senaat hulde aan vijf politici die de voorbije decennia een bijzondere staat van dienst hebben opgebouwd binnen de vaderlandse politiek. Sabine en collega Brigitte Grouwels kregen een welverdiende erkenning voor hun twintig en vijfentwintig jaar lange politieke engagement.

Huidig Senaatvoorzitster Christine Defraigne prees Sabine de Bethune voor haar authentiek engagement inzake gelijke kansen, vrouwenrechten, ontwikkelingssamenwerking en de relaties met het Afrikaanse continent. “Voorzitster van Vrouw & Maatschappij, voorzitster van de Senaat, Vlaams Parlementslid en Senator: binnen elk engagement dat je bent aangegaan is uw authentieke inzet voor gelijke kansen en een meer rechtvaardige samenleving een rode draad. Je bent een politica die door de jaren heen nationaal en internationaal een reputatie hebt opgebouwd om u tegen te zeggen. Als Sabine de Bethune een dossier in handen neemt, weet iedereen in deze Assemblée dat het topkwaliteit is”.
Voorzitster Defraigne prees Sabine omwille van haar perfecte tweetaligheid en wees op de grote symbolische waarde daarvan. 
“Met pijn in het hart heb je moeten toezien hoe de Senaat werd hervormd. Toch blijf je binnen de Senaat met een aanstekelijk enthousiasme doorwerken. Dat doe je met een perfecte tweetaligheid die een grote symbolische waarde heeft. Jouw perfecte tweetaligheid leent zich bij uitstek om onze rol van overlegorgaan op te nemen. Jij vervult daarin de rol van bruggenbouwer zoals niemand anders dat kan”.

CD&V-fractieleider Steven Vanackere prees Brigitte Grouwels voor het belang dat zij hecht aan rust, pragmatisme en dialoog. “Als de gemoederen weer eens hoog oplopen en er heibel ontstaat over een bepaald onderwerp, zwijgt Brigitte. Ze laat de storm razen, wacht rustig tot die weer gaat liggen en neemt pas het woord als de rust is teruggekeerd. Roepen en tieren zijn niet aan haar besteed. Het maakt van haar een politica die zaken ook echt oplost en over de partijgrenzen heen enorm veel respect afdwingt”, aldus Steven Vanackere.
Volgens Vanackere is Brigitte Grouwels ook vandaag nog de belichaming van de christendemocratie. “Beste Brigitte, weet je welke woorden het vaakst voorkwamen in je beleidsnota voor de Brusselse regering? Dialoog, samenwerking, betrokkenheid. Je zet een Afrikaans spreekwoord om in de praktijk: wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver gaan, ga dan samen. In tijden van vluchtigheid typeert dat spreekwoord meer dan ooit waar de christendemocratie vandaag voor staat’.