Zwangerschapsdiscriminatie

ZWANGERSCHAPSDISCRIMINATIE


INLEIDING

Vrouwen worden vaak ongelijk behandeld in arbeidscontext omwille van hun zwangerschap, dit is een probleem dat zich niet alleen stelt binnen België, maar wereldwijd . 
Discriminatie betreft juridisch gezien het ongunstiger behandelen van iemand in vergelijking met iemand anders in een vergelijkbare situatie. Dit betekent dat sommige gevallen van behandeling wel, mits een specifieke rechtvaardiging, aanvaardbaar zijn. Hierbij dient tevens te worden opgemerkt dat discriminatie een overkoepelende term is en verschillende soorten/vormen bevat waaronder die discriminatie zich kan voordoen.  Zwangerschap en moederschap zijn criteria die beschermd worden door de Genderwet ( de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen). Deze laatste wet bepaalt immers dat een direct onderscheid op basis van zwangerschap, bevalling of moederschap wordt gelijkgesteld met een direct onderscheid op basis van geslacht. Zodoende is de wet –en dus ook de bescherming ervan- van toepassing op zwangerschap en moederschap. (Zie ook fiche discriminatie)

BESCHERMING DOOR DE WETGEVER

De wetgever voorziet –door de arbeidswet van 1971 en de genderwet van 2007- reeds in een dubbele bescherming ten aanzien van zwangere vrouwen. De eerstgenoemde wet beschermt vrouwen vanaf het moment dat zij hun zwangerschap op een formele wijze doorgeven aan hun werkgever. De laatste wet beschermt zwangere vrouwen tegen elke ongelijke behandeling die te wijten is aan hun zwangerschap en dit op elk moment. 
Evenwel wordt in-vitrofertilisatie niet expliciet beschermd door de Belgische wetgeving betreffende antidiscriminatie en de arbeidswetgeving. Beide wetgevingen zouden evenwel van toepassing zijn en bescherming bieden aan vrouwen die via een ivf-behandeling/procedure zwanger willen worden. 

WAAROM IS DIT PROBLEMATISCH?

De impact van de discriminatie van vrouwen op basis van zwangerschap en moederschap laat zich vooral gelden op het werk. Zo geeft het instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen aan dat een derde van meldingen die daar wordt ingediend (dit betreft zowel de klachten als informatievragen) betrekking hebben op zwangerschap. Dit betreft bovendien een breed arsenaal aan klachten, gaande van kwesties van niet-aanwerving tot ontslag die verband houden met (de wens tot) moederschap. 
Daarenboven geldt dat door de economische crisis in de huidige context dit een steeds belangrijker wordend aspect betreft in de samenleving –en vooral binnen de meeste ondernemingen. 
Het betreft dus een belangrijk deel van de klachten, maar eveneens zijn de gevolgen van dergelijke discriminatie niet te onderschatten. Zo kan dit immers gepaard gaan met belangrijke lichamelijke en geestelijke klachten. Deze betreffen onder meer slapeloosheids, migraine, depressie, vermoeidheid, stress, gebrek aan zelfvertrouwen. Discriminatie op basis van zwangerschap of moederschap betreft dus een niet te onderschatten fenomeen en kan de werkrelatie beknotten. Een gedegen beleid hieromtrent is een must.