Zwangerschapsdiscriminatie

Vrouwen worden vaak ongelijk behandeld in arbeidscontext omwille van hun zwangerschap, dit is een probleem dat zich niet alleen stelt binnen België, maar wereldwijd.

De wetgever voorziet – door de arbeidswet van 1971 en de genderwet van 2007 – reeds in een dubbele bescherming ten aanzien van zwangere vrouwen. De eerstgenoemde wet beschermt vrouwen vanaf het moment dat zij hun zwangerschap op een formele wijze doorgeven aan hun werkgever. De laatste wet beschermt zwangere vrouwen tegen elke ongelijke behandeling die te wijten is aan hun zwangerschap en dit op elk moment.

De impact van de discriminatie van vrouwen op basis van zwangerschap en moederschap laat zich vooral gelden op het werk. Zo geeft het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen aan dat een derde van meldingen die daar wordt ingediend  betrekking hebben op zwangerschap. Dit betreft bovendien een breed arsenaal aan klachten, gaande van kwesties van niet-aanwerving tot ontslag die verband houden met (de wens tot) moederschap.


Standpunt V&M

V&M wil dat werkgevers en slachtoffers hierover gesensibiliseerd worden. slachtoffers moeten ondersteund worden en geïnformeerd worden over hun rechten en over welke stappen ze moeten ondernemen als zij gediscrimineerd worden.